Επίσπευση καταγραφής ζημιών από το ΕΛΓΑ

Επίσπευση καταγραφής ζημιών από το ΕΛΓΑ

  • |

Η Οργάνωση μελών ΣΥΡΙΖΑ Μεσολογγίου με αφορμή τις διαπιστωμένες καθυστερήσεις σε τεχνικό επίπεδο από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ για αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι αγρότες και οι παραγωγοί του δήμου μας θεωρεί ΑΜΕΣΑ ότι πρέπει να προχωρήσει:

  • Η επίσπευση της καταγραφής των ζημιών από τον ΕΛΓΑ ώστε να τελειώσει γρήγορα η όλη διαδικασία και να δοθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις στους αγρότες.
  • Ένταξη και των ασφαλισμένων του ΟΓΑ στις πάγιες διατάξεις ρυθμίσεων που θα αφορούν την αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες αρχής γενομένης από την 1η του μηνός κατά τον οποίο συνέβησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
  • Η κεφαλαιοποίηση των τρεχουσών καθυστερούμενων εισφορών μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα και η τμηματική καταβολή τους από 12 έως 24 μήνες.

Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο επιβάλλεται να γίνει και να εφαρμοστεί χωρίς καθυστερήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν γίνει και την τόνωση της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΣ Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ