Αφίσα και πρόγραμμα 2ης αναπτυξιακής εκθεσης Μεσολογγίου

Αφίσα και πρόγραμμα 2ης αναπτυξιακής εκθεσης Μεσολογγίου