Η Αυτοδιοίκηση έχει ρόλο και σκοπό

Η Αυτοδιοίκηση έχει ρόλο και σκοπό

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια η Αιτωλοακαρνανία ως ενότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διεκδικεί με δυναμικό  και απόλυτα τεχνοκρατικό τρόπο την βελτίωση – πάνω απ όλα – των συνθηκών διαβίωσης των ίδιων των πολιτών της. Η διεκδίκηση αυτή, δεν στηρίζεται πλέον σε «φίλιες» πολιτικές προσεγγίσεις, αλλά κυρίωςστα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αξιοποιούν επιτυχώς την εμπειρία ετών, προκειμένου να διασφαλισθούν όσο το δυνατό περισσότεροι οικονομικοί πόροι προς αυτή την κατεύθυνση.

Και αυτή η επιτυχία κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Είτε σε θεσμικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο έργων και παρεμβάσεων.

Η ενότητα Αιτωλοακαρνανίας λειτουργεί ως ισότιμο και δημιουργικό μέλλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μακριά από άστοχες μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις, πάντα με διάθεση επικοινωνίας και διαλόγου. Αυτή η μεταστροφή των παλαιών αντιλήψεων είναι πλέον εμφανής. Μπορεί η διοικητική διαίρεσή της να «ξενίζει» καθ’ όλα σεβαστούς εκπροσώπους του Δημόσιου βίου, ωστόσο η άκαιρη «μετακίνησή» της δεν πρόκειται ν’ αποφέρει τίποτε το ουσιαστικό σε ότι αφορά την κατανομή πόρων και κονδυλίων.

Κάθε θετικό αποτέλεσμα δεν χαρίζεται από κανέναν. Κατακτιέται με δυναμισμό, θέληση και συντονισμό δράσεων. Οι καιροί  άλλαξαν και αυτό επιβάλλεται να γίνει αντιληπτό από όλους, ειδικά δε από πολιτικούς εκπροσώπους.