Υπογραφή της :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY».

Υπογραφή της :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY».

Σήμερα, Τετάρτη 29 Νοεμβρίου στις 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Κωνσταντίνου, ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου θα υπογράψει την σύμβαση του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY».