Σεμινάριο Προφορικής Ιστορίας στην πόλη του Αγρινίου

Σεμινάριο Προφορικής Ιστορίας στην πόλη του Αγρινίου

Η Ένωση Προφορικής Ιστορίας, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων, η Ιστορική Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Αγρινίου συνδιοργανώνουν σεμινάριο Προφορικής Ιστορίας στην πόλη του Αγρινίου

Η διοργάνωση του σεμιναρίου Προφορικής Ιστορίας αποτελεί μία πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φιλολόγων Αιτ/νίας που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική ευθύνη της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ) και σε συνεργασία με την Ιστορική & Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Αγρινίου.

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση του σεμιναρίου αυτού ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη διάσωσης της ζωντανής ιστορικής μνήμης του τόπου και επιδιώκοντας να παροτρύνουμε την εκπαιδευτική κυρίως κοινότητα να συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή.

Μετά από σχετική έκκληση των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής η ΕΠΙ προθυμοποιήθηκε να αναλάβει τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, και γι’ αυτό είμαστε ευγνώμονες. Η Ένωση Προφορικής Ιστορίας ιδρύθηκε το 2013.

Προωθεί την προφορική ιστορία και τη βιογραφική έρευνα ως έγκυρες μεθόδους καταγραφής και ερμηνείας της πρόσφατης Ιστορίας και της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.**

Το σεμινάριό μας απευθύνεται λοιπόν κατεξοχήν στους εκπαιδευτικούς, καλωσορίζει ωστόσο και κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να ασχοληθεί συστηματικότερα με το αντικείμενο.

Επειδή θα είναι εργαστηριακού τύπου, ο αριθμός συμμετεχόντων δεν θα υπερβεί τους σαράντα (40). Τελικός στόχος μας είναι να συγκροτηθεί Ομάδα Προφορικής Ιστορίας στο Αγρίνιο, γι’ αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να αναλάβουν την ηθική υποχρέωση καταγραφής μαρτυριών και κατάθεσής τους στην Ομάδα προς αρχειοθέτηση και αξιοποίηση.

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από 12-02-2018, ώρα 08:00 π.μ. και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν τη συνοδευτική αίτηση και να την αποστέλλουν έως και τις 2-03-2018, ώρα 14:00 μ.μ. στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται σ’ αυτή. Για τις εγγραφές θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στο σεμινάριο πρόκειται να συμμετάσχουν ως εισηγητές τα εξής πρόσωπα:
• Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Ομότιμη Καθηγήτρια Προφορικής Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
• Τασούλα Βερβενιώτη, Ιστορικός
• Μαρία Ν. Αγγέλη, Διδάκτωρ Κοινωνικής Λαογραφίας, Φιλόλογος
• Σπυριδούλα Πυρπύλη, Διδάκτωρ Μουσειολογίας, Φιλόλογος

Την Οργανωτική Επιτροπή του σεμιναρίου αποτελούν τα εξής πρόσωπα:*
• Σπυριδούλα Πυρπύλη, Δρ Μουσειολογίας, Φιλόλογος
• Γλυκερία Χριστοδούλου, Μπτ Κοινωνικής Λαογραφίας, Φιλόλογος
• Δανάη Κουζέλη, Πτυχιούχος Ιστορίας- Αρχαιολογίας
• Χάρης Ταμπάκης, Δρ Φιλοσοφίας, Φιλόλογος

* Επισημαίνουμε ότι η Οργανωτική Επιτροπή του σεμιναρίου ενδέχεται να τροποποιήσει ελαφρά το πρόγραμμα, εμπλουτίζοντάς το με πρόσθετες δραστηριότητες.

** Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:  ΕΔΩ