Εγκρίθηκε η πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ

Εγκρίθηκε η πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ

  • |

Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ η υλοποίηση της συμφωνίας για τον ΑΔΜΗΕ, με την πώληση του 24% των μετοχών του, Εντός του μήνα, θα ξεκινήσει ο διεθνής διαγωνισμός για την πώληση ποσοστού 24 των μετοχών του Διαχειριστή σε στρατηγικό επενδυτή

Παράλληλα, σε 25% προσδιορίστηκε το ποσοστό των μετοχών που θα μεταβιβαστεί στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, ιδιοκτησίας του Δημοσίου.

 

Το 51% των μετοχών θα εισφερθεί σε εταιρία συμμετοχών η οποία θα ανήκει κατά 51% στο Δημόσιο και στο τέλος της διαδικασίας θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.

 

Η εισήγηση για τον ΑΔΜΗΕ εγκρίθηκε με πλειοψηφία 96%. Η γενική συνέλευση με πλειοψηφία 44,83% των μετόχων ενέκρινε την πρόταση του ΔΣ ως προς την επιλογή του ελεγκτή της εταιρίας για το 2016 παρά την αντίθετη άποψη του Δημοσίου την οποία υποστήριξαν το 44,1% των μετόχων. Το ΤΑΙΠΕΔ ψήφισε υπέρ της πρότασης της ΔΕΗ και αντίθετα με την άποψη του Δημοσίου. Τέλος η συνέλευση ανέβαλε τη λήψη απόφασης για την τιμολόγηση της Αλουμίνιον της Ελλάδο
Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος