Ριζικές αλλαγές τώρα, στην ανακύκλωση και στη διαχείριση των αποβλήτων

Ριζικές αλλαγές τώρα, στην ανακύκλωση και στη διαχείριση των αποβλήτων

  • |

Σε συνέχεια των παρεμβάσεών της για τα ζητήματα της ανακύκλωσης, η ΠΡΩΣΥΝΑΤ καταθέτει αναλυτική πρόταση, η οποία περιλαμβάνει τις, κατά τη γνώμη της, προτεραιότητες στην κατεύθυνση της υλοποίησης του νέου εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και της ριζικής αναθεώρησης του συστήματος της ανακύκλωσης. Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  1. Αναθεώρηση των περιφερειακών σχεδίων (ΠΕΣΔΑ)
  2. ΣΔΙΤ
  3. Καύση
  4. Δημόσιος φορέας διαχείρισης αποβλήτων
  5. Νομοθετικές πρωτοβουλίες
  6. Ριζική αναθεώρηση του συστήματος ανακύκλωσης
  7. Χρηματοδότηση
  8. Συμβουλευτική υποστήριξη και τεχνική βοήθεια

Το πλήρες κείμενο της πρότασης, που παρατίθεται στη συνέχεια, έχει υποβληθεί στον αναπληρωτή υπουργό περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη, στο Γ.Γ. συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων κ. Καπετάνιο και στον πρόεδρο του ΕΟΑΝ κ. Πολιτόπουλο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ