Χάθηκαν περισσότερες από 16.000 θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο

Χάθηκαν περισσότερες από 16.000 θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο

  • |
Σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ οι αναγγελίες πρόσληψης τον Ιανουάριο του 2018 ανήλθαν σε 153.876, ενώ οι αποχωρήσεις σε 170.418.

Κατά  16.542 μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα  το μήνα Ιανουάριο 2018 σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Αλλά και στο θετικό ισοζύγιο που καταγράφηκε στην περίοδο των 13 μηνών ( 1/1/2017-31/1/2018) κατά τη διάρκεια του οποίου οι προσλήψεις ανήρθαν σε 2 εκ. 400 χιλιάδες , κυριάρχησαν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Συγκεκριμένα , 54.27% αφορούσαν ελαστικές μορφές απασχόλησης ενώ 45.23% αφορούσαν προσλήψεις πλήρους απασχόλησης.

Το 40.36% ήταν προσλήψεις μερικής απασχόλησης και το 13.91% προσλήψεις με εκ περιτροπής εργασία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιανουαρίου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 153.876, ενώ οι αποχωρήσεις σε 170.418.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των μηνών Ιανουάριου 2018 και Ιανουάριου 2017, προκύπτει ότι τον Ιανουάριο 2018 το ισοζύγιο είναι αρνητικό κατά 16.542  θέσεις εργασία, ενώ  τον Ιανουάριο του 2017 είναι αρνητικό  κατά 29.817.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο εργασίας μήνας Ιανουάριος παρουσίαζε πάντοτε αρνητικό ισοζύγιο από το 2001 μέχρι σήμερα.

Σε ότι αφορά την επίδοση του Ιανουαρίου του 2018, το αρνητικό ισοζύγιο διαμορφώνεται κυρίως από τέσσερις κλάδους: Λιανικό Εμπόριο (-4.558), Εστίαση (-9.467), Δραστηριότητες Απασχόλησης (-2.602) και Καταλύματα (-1.605).

Και οι τέσσερις αυτοί κλάδοι παρουσιάζουν αύξηση της ζήτησης για εποχιακή απασχόληση την περίοδο των εορτών και το μεγαλύτερο ποσοστό από τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν αφορούν τέτοιου τύπου απασχόληση, δηλαδή θέσεις σε κλάδους που χρειάζονται επιπλέον προσωπικό λόγω της εορταστικής περιόδου.

Η επίδραση της εποχιακής απασχόλησης λόγω της εορταστικής περιόδου στο ισοζύγιο του Ιανουαρίου καταδεικνύεται επίσης από το ισοζύγιο των πρώτων πέντε ημερών του 2018, το οποίο καταγράφεται αρνητικό κατά 33.141 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου που ανακοινώθηκαν πρόσφατα οι προσλήψεις με ελαστικές μορφές εργασίας  τον τελευταίο μήνα του 2017 έφτασαν στο 57.39% , καταρρίπτοντας όλα τα ρεκόρ.

.iskra.gr