Με χρέη στην Εφορία 4,1 εκατ. φορολογούμενοι

Με χρέη στην Εφορία 4,1 εκατ. φορολογούμενοι

Ενας στους δύο φορολογούμενους (4,1 εκατ. πολίτες) έχει χρέη στην εφορία με το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν εντός του 2016 να αγγίζει τα 13,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δείχνουν ότι η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων έχει εξαντληθεί

Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για περίπου 840.000 οφειλέτες, ενώ ακόμα 1,6 εκατ οφειλέτες βρίσκονται υπό την απειλή κατασχέσεων.

Από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσίοτητα, προκύπτουν τα εξής:

Ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία έχουν 4.146.483 άτομα
Εχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης είτε πρόκειται για δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεπικών λογαριασμών είτε για κατασχέσεις εισοδημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων για 839.056 οφειλέτες
Αλλοι 1.647.771 με χρέη στην εφορά βρίσκονται υπό την απειλή της κατάσχεσης.
Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 143.982 κατασχέσεις.
Από τα νέα χρέη ύψους 13,906 δισ. ευρώ η εφορία έχει εισπράξει 2,727 δισ. ευρώ. Από τα παλαιά ληξιπρόθεσμα των 81,384 δισ. ευρώ οι εισπράξεις από τις αρχές του 2016 ανέρχονται σε 2,475 δισ. ευρώ υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο των 2 δισ. ευρώ.
Το 2016 δεν καταβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 13,9 δισ. ευρώ. Ωστόσο το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο, καθώς δεν περιλαμβάνονται οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί από έμμεσους φόρους υπέρ τρίτων, μη καταβολή μισθωμάτων, από καταπτώσεις εγγυήσεων, μη καταβολή προστίμων και παραβόλων, καθώς και οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί στα τελωνεία.
Στο σύνολό τους τα προ του 2016 χρέη ανέρχονται στα 81,38 δισ ευρώ

thepressproject.gr