Στα 326,25 δισ. το δημόσιο χρέος στο τέλος του α’ τρίμηνου

Στα 326,25 δισ. το δημόσιο χρέος στο τέλος του α’ τρίμηνου

Συντάκτης: 
Μάριος Χριστοδούλου
Οριακή αύξηση σημείωσε το δημόσιο χρέος, φθάνοντας στα 326,528 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2017 από 326,258 δισ. ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2016. Το ίδιο μήνα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου ανήλθαν σε 2,908 δισ. ευρώ έναντι 2,791 δισ. που ήταν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Από τα 326,5 δισ. ευρώ του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης, τα δύο τρίτα ή το 67,6% του συνολικού χρέους είναι κυμαινόμενου επιτοκίου. Τα δάνεια αυτά η κυβέρνηση θέλει να τα «κλειδώσει» με σταθερό επιτόκιο, από κυμαινόμενο που είναι σήμερα, στο πλαίσιο των σεναρίων της νέας αναδιάρθρωσης που εξετάζονται από τον ESM.

Από τα 326,5 δισ. ευρώ, τα 56,6 δισ. αφορούν κρατικά ομόλογα και τα 14,9 βραχυπρόθεσμους τίτλους.

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και 13,6 δισ. από ρέπος των φορέων του Δημοσίου.

Τα ρέπος αυξήθηκαν κατά 2,3 δισ. ή σχεδόν 15% μέσα σε 3 μήνες, σε σχέση με τα 11,4 δισ. που είχε αντλήσει η κυβέρνηση έως τον Δεκέμβριο του 2016 για να καλύψει το μεγάλο πρόβλημα της ρευστότητας.

Τα 254,9 δισ. αποτελούν δάνεια, κατά κύριο λόγο προερχόμενα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πολύ χαμηλό επιτόκιο (225,5 δισ. ευρώ), τα οποία έλαβε η Ελλάδα από τον μηχανισμό βοήθειας.

Η μέση διάρκεια του ελληνικού χρέους ανέρχεται στα 18,19 έτη.

Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο το 2018 το δημόσιο χρέος θα διαμορφωθεί στα 320 δισ. ευρώ και εφόσον αυξηθεί το ΑΕΠ θα αλλάξει προς το καλύτερος ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ.

.