Σχεδόν 1,35 εκατ. συνταξιούχοι με λιγότερα από 1.000 ευρώ το μήνα

Σχεδόν 1,35 εκατ. συνταξιούχοι με λιγότερα από 1.000 ευρώ το μήνα

efsyn.gr
Τα χαμηλά επίπεδα των συντάξεων στην Ελλάδα καταγράφει το σύστημα ΗΛΙΟΣ, παρουσιάζοντας επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν τον Δεκέμβριο του 2016.

Σύμφωνα λοιπόν, με το ΗΛΙΟΣ, η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 722,03 ευρώ τον μήνα, με 1,35 εκατ. συνταξιούχους (σε σύνολο 2,6 εκατ.) να λαμβάνουν κύριες συντάξεις που δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ μηνιαίως. Επίσης, άλλοι 507.722 λαμβάνουν κύρια σύνταξη που κυμαίνεται από 1.000-1.500 ευρώ. Στα παραπάνω ποσά προστίθεται η επικουρική σύνταξη, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ μηνιαίως.

Αναφορικά με τις ηλικίες, το 24% των συνταξιούχων είναι άνω των 81 ετών, το 31% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 39% μεταξύ 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών (πρόκειται για άτομα που λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου ή αναπηρίας). Τα υψηλότερα ποσά σύνταξης λαμβάνουν άτομα μεταξύ 56-65 ετών.

Συνολικά, 4.554.120 συντάξεις πληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2016, από τις οποίες οι 2.892.259 ήταν κύριες, οι 1.252.241 επικουρικές και 409.620 μερίσματα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, 1.241.575 συνταξιούχοι λαμβάνουν μόνο 1 σύνταξη, 965.051 παίρνουν 2 συντάξεις, ενώ 340.850 λαμβάνουν 3 συντάξεις. Αξιοσημείωτο το γεγονός πως δύο συνταξιούχοι λαμβάνουν από 10 συντάξεις ο καθένας.