Ολοκληρώθηκε η πώληση του ΔΕΔΔΗΕ

Ολοκληρώθηκε η πώληση του ΔΕΔΔΗΕ

  • |

Με την κατάθεση 1.320 εκατ. ευρώ από τη Macquarie Asset Management (που είχε αναδειχθεί πλειοδότης στον διαγωνισμό που προηγήθηκε), ολοκληρώθηκε σήμερα η πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ.

Η μητρική ΔΕΗ ανακοίνωσε πως το τίμημα έχει προσαρμοστεί ώστε να απεικονίζει τη μεταβολή στην Καθαρή Αξία του Ενεργητικού του ΔΕΔΔΗΕ έως την 28.2.2022, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Αγοράς Μετοχών.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαχειριστή μετά την παραίτηση των μελών, με την εξαίρεση του κ. Μάνου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και του κ. Μασούρα, εκπρόσωπου των εργαζομένων, και την εκλογή των νέων μελών από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μετόχου του ΔΕΔΔΗΕ συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Αναστάσιος Μάνος, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Stéphane Brimont, μη εκτελεστικό μέλος,
Arthur Rakowski, μη εκτελεστικό μέλος,
Mark Mathieson, μη εκτελεστικό μέλος,
Ουρανία Αικατερινάρη, μη εκτελεστικό μέλος,
Ευάγγελος Αγγελετόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
Αλέξανδρος Πατεράκης, μη εκτελεστικό μέλος,
Σωτήριος Χατζημιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος έλος,
Γεωργία Χριστοδουλοπούλου, μη εκτελεστικό μέλος,
Κωνσταντίνος Μασούρας, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων

efsyn.gr