Αφήσαμε την παραγωγή και πιάσαμε τις καρέκλες

Αφήσαμε την παραγωγή και πιάσαμε τις καρέκλες

  • |

Τζώρτζης Ρούσσος
Οκτώ δομικές αλλαγές έφερε στην αγορά εργασίας η μεταπολίτευση, σύμφωνα με μελέτη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Οι αλλαγές αυτές έρχονται να προστεθούν στα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και εκτείνονται από την αύξηση της ηλικίας του εργατικού δυναμικού μέχρι τη μετατόπισή του στον τομέα των υπηρεσιών (που σημαίνει αντίστοιχη μείωση της απήχησης του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα στη μεγέθυνση του ΑΕΠ).

Βέβαια κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τη ραγδαία αύξηση της μερικής απασχόλησης, που τελικά συντείνει στη φτωχοποίηση του πληθυσμού και βέβαια στην κατακρήμνιση της πραγματικής οικονομίας λόγω της μείωσης της κατανάλωσης.

Αναλυτικότερα, με βάση τη μελέτη της ΕΛΣΤΑΤ που ερευνά την πορεία του εργατικού δυναμικού από το 1981-2015, εξάγονται τα εξής συμπεράσματα:

■ Η ηλικία του εργατικού δυναμικού αυξάνεται και το απόλυτο μέγεθός του μειώνεται ακολουθώντας τις τάσεις του πληθυσμού της χώρας.

■ Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και το ποσοστό απασχόλησής τους αυξάνεται σταθερά.

■ Η απασχόληση μετατοπίζεται από την παραγωγή στην παροχή υπηρεσιών και από τα χειρωνακτικά στα μη χειρωνακτικά επαγγέλματα.

■ Η μερική απασχόληση αυξάνεται σταθερά από το 2006. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αδυναμία εύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης και είναι πιο έντονη στις νεότερες ηλικίες.

■ Η ανεργία αυξάνεται σταδιακά έως το 1999, μειώνεται έως το 2008 και εκτινάσσεται κατά την οικονομική κρίση με κορύφωση το 2013.

■ Η ανεργία πλήττει διαχρονικά περισσότερο τις γυναίκες και τις νεότερες ηλικίες. Αυτές είναι και οι δύο ομάδες που δοκιμάζονται περισσότερο από την οικονομική κρίση.

■ Διαχρονικά, η χαμηλότερη ανεργία εμφανίζεται στις νησιωτικές περιφέρειες, ενώ η υψηλότερη στις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας.

■ Το επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού μετατοπίζεται σαφώς προς ανώτερες βαθμίδες. Η κατοχή τίτλων ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας.