Όλες οι νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων

Όλες οι νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων

  • |
Πού μειώνονται περισσότερο, πού λιγότερο και πού δεν μειώνονται καθόλου οι αντικειμενικές αξίες. Όλη η κλίμακα με τις νέες τιμές της Εφορίας που προβλέπει η υπουργική απόφαση Μειώσεις από 5% έως και 20,59% στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε όσες περιοχές της χώρας οι ισχύουσες μέχρι πρότινος τιμές της Εφορίας κυμαίνονταν από 700 έως 4.000 ευρώ ανά τ.μ. προβλέπει υπουργική απόφαση που υπογράφηκε την Τρίτη 19-1-2016. Για τις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων φθάνουν μέχρι τα 650 ανά τ.μ. ή υπερβαίνουν τις 4.000 ευρώ ανά τ.μ. δεν επέρχονται καθόλου μεταβολές στις αντικειμενικές αξίες. Όπου προβλέπονται μειώσεις, αυτές ισχύουν αναδρομικά από τις 21 Μαϊου 2015, όπως επιτάσσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αποτέλεσμα να μειώνονται αναδρομικά από την ημερομηνία αυτή οι φόροι για μεταβιβάσεις, κληρονομιές, γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 18η-1-2016. Το αποτέλεσμα θα είναι το Δημόσιο να υποχρεωθεί να επιστρέψει σε χιλιάδες πολίτες φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ που ήδη αυτοί κατέβαλαν κατά την περίοδο από την 21η-5-2015 έως την 18η-1-2016, λόγω του υπολογισμού των φορολογητέων αξιών των μεταβιβασθέντων ακινήτων με τις προϊσχύσασες αντικειμενικές αξίες. Αναδρομικές μειώσεις αναμένονται και για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας της περιόδου από 21-5-2015 έως 18-1-2016. Αντιθέτως, οι νέες μειωμένες αντικειμενικές αξίες δεν θα έχουν καμία επίπτωση στον ΕΝΦΙΑ που πληρώνουμε για το έτος 2015, δεδομένου ότι για το υπολογισμό του φόρου αυτού έχουν ληφθεί υπόψη οι αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν την 1η-1-2015. Η κλίμακα με τις μεταβολές ανάμεσα στις παλαιές και τις νέες αντικειμενικές αξίες την οποία προβλέπει η υπουργική απόφαση και παρουσιάζουμε παρακάτω δείχνει, για τις περιοχές όπου οι τιμές μέχρι πρότινος κυμαίνονταν από 700 έως 4.000 ευρώ ανά τ.μ. ότι οι μειώσεις στις λεγόμενες πιο “φθηνές” και πιο “ακριβές” περιοχές είναι μικρότερες από τις μειώσεις στις λεγόμενες “μεσαίες” περιοχές. Ειδικότερα: α) για τις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες κυμαίνονταν μέχρι πρότινος από 700 έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι μειώσεις ανέρχονται σε ποσοστά από 5,56% έως 10% ή από 50 έως 100 ευρώ ανά τ.μ. β) για τις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες κυμαίνονταν μέχρι πρότινος από 1050 έως 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι μειώσεις ανέρχονται σε ποσοστά από 8,33% έως 20,59% ή από 100 έως 350 ευρώ ανά τ.μ. γ) για τις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες κυμαίνονταν μέχρι πρότινος από 2.050 έως 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι μειώσεις ανέρχονται σε ποσοστά από 15,25% έως 19,57% ή από 350 έως 500 ευρώ ανά τ.μ. δ) για τις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες κυμαίνονταν μέχρι πρότινος από 3.050 έως 4.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι μειώσεις ανέρχονται σε ποσοστά από 5% έως 9,84% ή από 200 έως 300 ευρώ ανά τ.μ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, η υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών: Εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ περί αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, με αναδρομική ισχύ από τις 21.5.2015, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Εφαρμόζει τις νομοθετικές αποφάσεις, που έχουν ψηφιστεί από το 2007, και καμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχε προχωρήσει σε εφαρμογή τους. Διαψεύδει τις Κασσάνδρες, οι οποίες έσπευσαν να παραπληροφορήσουν για ¨αυξήσεις και νέα φορολογική επιβάρυνσή των πολιτών¨, χωρίς να έχουν δει καν τις προτάσεις των αρμόδιων επιτροπών. Επιβεβαιώνει τις δεσμεύσεις περί καμίας αύξησης στις αντικειμενικές αξίες, εκ μέρους της Κυβέρνησης. Στις εννέα κλίμακες διαδοχικών ομάδων τιμών ζώνης που δημιουργούνται, και αφορούν όλη την επικράτεια, στις ισχύουσες τιμές από 400- 650 ευρώ, οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες, όπως και στις τιμές από 4.050- 8.800 ευρώ. Σε όλες τις άλλες ομάδες τιμών ζώνης έχουμε μείωση των ισχυουσών τιμών από 5- 19%. Παρά τις εισηγήσεις για αύξηση των τιμών αντικειμενικής αξίας (σε μερικές ζώνες), η πολιτική βούληση ήταν ξεκάθαρη και σταθερή για καμία αύξηση στις τιμές των αντικειμενικών αξιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και οι επιτροπές που συστάθηκαν (για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών) διεκπεραίωσαν επιτυχώς το έργο τους και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανταποκρίθηκαν στις νομικές και κοινωνικές