Μεγάλες διαφορές στα ποσοστά εμβολιασμένων και διπλάσιες στη θετικότητα των τεστ*

Μεγάλες διαφορές στα ποσοστά εμβολιασμένων και διπλάσιες στη θετικότητα των τεστ*

  • |

Με τη διασπορά της ινδικής μετάλλαξης του κορονοϊού στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. τερματίστηκε στις αρχές Ιουλίου το τρίτο και ξεκίνησε το τέταρτο κύμα της πανδημίας (με τη θετικότητα των τεστ να αυξάνεται) στην Ε.Ε. και στη χώρα μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι ηγέτες της Ε.Ε. και οι ειδικοί επιστήμονες τονίζουν σε όλους τους ότι ο μόνος τρόπος να αποτρέψουμε την επανάληψη των όσων βιώσαμε πέρυσι, από τον Σεπτέμβριο και μετά, είναι ο εμβολιασμός του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού του πληθυσμού.

Μανόλης Γ. Δρεττάκης**

Παρά, όμως, όλες αυτές τις παροτρύνσεις –για να περιοριστούμε στην Ε.Ε.– υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στα ποσοστά του πληθυσμού 18 ετών που είναι εμβολιασμένοι με μία τουλάχιστον δόση (ποσοστά εμβολιασμένων από εδώ κι εμπρός) και ακόμα μεγαλύτερες στη θετικότητα των τεστ ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τις διαφορές αυτές σε 24 από τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και το σύνολό τους το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου (η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Ισπανία δεν έδιναν καθημερινά τον αριθμό των τεστ που έκαναν στο διάστημα αυτό).

Τα στοιχεία για τα ποσοστά εμβολιασμένων στο τέλος του δεκαημέρου είναι από τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Από την ίδια βάση δεδομένων υπολογίσαμε τη θετικότητα των τεστ των 24 κρατών και του συνόλου τους, δηλαδή το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα νέα κρούσματα στα νέα τεστ που έκαναν τα κράτη αυτά στο διάστημα 1-10 Ιουλίου. Στον Πίνακα δίνονται τα ποσοστά των εμβολιασμένων και η θετικότητα των τεστ.

Ο Πίνακας χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο αριστερό μέρος δίνονται τα 24 κράτη κατά σειρά ύψους του ποσοστού των εμβολιασμένων (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο ποσοστό) και στο δεξιό η σειρά τους στη θετικότητα (από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη). Προκειμένου ο αναγνώστης να διαπιστώνει με μια ματιά τη θέση του κάθε κράτους, στο κέντρο που Πίνακα δίνεται η σειρά.

Οπως φαίνεται από τα δυο μέρη του Πίνακα :

● Το Βέλγιο κατείχε την 1η θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων και η Βουλγαρία το μικρότερο. Το ποσοστό του Βελγίου ήταν 4,7 φορές μεγαλύτερο από εκείνο της Βουλγαρίας.

● Η Κύπρος είχε τη μικρότερη θετικότητα των τεστ και η Βουλγαρία τη μεγαλύτερη. Η θετικότητα των τεστ στη Βουλγαρία 8,7 φορές μεγαλύτερη από εκείνη στην Κύπρο. Η ανισότητα, δηλαδή, στη θετικότητα ήταν σχεδόν διπλάσια εκείνης στο ποσοστό των εμβολιασμένων.

Στη σειρά των 14 κρατών στο ύψος του ποσοστού των εμβολιασμένων και της θετικότητας υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η σειρά στο μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων είναι η ίδια με τη σειρά τους στη μικρότερη θετικότητα. Π.χ.:

● Η Φινλανδία και το Λουξεμβούργο κατέχουν αντίστοιχα πολύ καλές θέσεις (την 4η και 5η ) τόσο στο μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων όσο και στη μικρότερη θετικότητα, ενώ

● Η Βουλγαρία κατέχει την τελευταία και χειρότερη θέση τόσο με το μικρότερο ποσοστό εμβολιασμένων όσο και με τη μεγαλύτερη θετικότητα.

Σε ορισμένα κράτη η διαφορά στη σειρά είναι μικρή ενώ σε άλλα μεγάλη. Η χώρα μας κατέχει τη 15η θέση στο ποσοστό εμβολιασμένων και την 20η στη θετικότητα.

Παρ’ όλες τις διαφορές που υπάρχουν στη σειρά των κρατών στο ποσοστό εμβολισμένων και στη θετικότητα των τεστ, από τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων αυτών προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ τους (υψηλά ποσοστά εμβολιασμένων συνοδεύονται με σχετικά, όχι απόλυτα, με χαμηλή θετικότητα των τεστ), γεγονός που δείχνει ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά. Η συσχέτιση αυτή θα καταστεί ισχυρότερη όταν αυξηθούν τα ποσοστά εμβολιασμένων σε όλα τα κράτη της Ε.Ε. και περιοριστούν οι μεταξύ τους διαφορές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η επιτάχυνση των εμβολιασμών προκειμένου να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης στη χώρα μας και στην Ε.Ε.

* Ανάμεσα σε 24 κράτη-μέλη της Ε.Ε.

** πρώην: Αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

efsyn.gr/