Ο κορονοϊός πλήττει περισσότερο τα φτωχότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Ο κορονοϊός πλήττει περισσότερο τα φτωχότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

  • |

Είναι γνωστές –και διευρύνονται– οι οικονομικές ανισότητες ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Το ερώτημα που γεννάται είναι αν αυτές οι ανισότητες προκαλούν στα κράτη αυτά ανισότητες στην έκταση και τη σφοδρότητα με την οποία πλήττονται από τη μάστιγα του κορονοϊού.

Πράγματι, από μια στατιστική ανάλυση για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση ανάμεσα στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) και τα κρούσματα και θανάτους από κορονοϊό ανά 100.000 κατοίκους, τη θνητότητα του ιού και τη θετικότητα των τεστ και στατιστικά θετική συσχέτιση με τα τεστ ανά 100.000 κατοίκους.

Η αποτύπωση των σχετικών στοιχείων σε Πίνακα, λόγω του απαιτούμενου χώρου, δεν είναι δυνατή στο άρθρο αυτό. Για τον λόγο αυτό χωρίσαμε τα 27 κράτη σε 3 ομάδες, ανάλογα με το ύψος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ της κάθε ομάδας (από στις πλουσιότερες στις φτωχότερες). Οι ομάδες αυτές είναι:

● Βόρειες: Αυστρία, Βέλγιο Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Σουηδία.

● Νότιες: Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα και Κύπρος, και

● Ανατολικές: Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, στις οποίες περιλάβαμε και τις δύο βαλκανικές (Βουλγαρία και Ρουμανία).

Τα στοιχεία για τις τρεις αυτές ομάδες κρατών-μελών της Ε.Ε. και το σύνολο της Ε.Ε.-27 για μεν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ το 2019 είναι από τη βάση δεδομένων της Eurostat, για δε τον κορονοϊό από τον ιστότοπο Worldmeters την 27.7.2021 και δίνονται στον Πίνακα.

Στην 1η γραμμή του Πίνακα δίνεται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους σε ΜΑΔ, στις τρεις επόμενες τα κρούσματα, οι θάνατοι και τα τεστ ανά 100.000 κατοίκους και στις δύο τελευταίες η θνητότητα του κορονοϊού (το σύνολο των θανάτων ως ποσοστό του συνόλου των κρουσμάτων) και η θετικότητα των τεστ (το σύνολο των κρουσμάτων ως ποσοστό του συνόλου των τεστ).

Από μια απλή ματιά στον Πίνακα φαίνεται ότι σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. (βλέπε τελευταία στήλη του Πίνακα) η ομάδα των πλουσιότερων κρατών έχει λιγότερα κρούσματα και θανάτους από κορονοϊο και περισσότερα τεστ ανά 100.000 κατοίκους και μικρότερη θνητότητα του κορονοϊού και θετικότητα των τεστ, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τις δύο ομάδες των φτωχότερων κρατών. Αναλυτικότερα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε.:

● Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των βόρειων κρατών είναι κατά 19% υψηλότερο, των νότιων κατά 10% χαμηλότερο και των ανατολικών κατά 26%.

● Τα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους των βόρειων κρατών είναι κατά 6% λιγότερα, των νότιων κατά 4% περισσότερα και των ανατολικών κατά 9%.

● Οι θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους των βόρειων κρατών είναι κατά 21% λιγότεροι, των νότιων κατά 11% περισσότεροι και των ανατολικών κατά 30% (!).

● Τα τεστ ανά 100.000 κατοίκους των βόρειων κρατών είναι κατά 22% περισσότερα, των νότιων κατά 6% λιγότερα και των ανατολικών κατά 39%.

● Η θνητότητα του κορονοϊού των βόρειων κρατών είναι κατά 16% μικρότερη, των νότιων κατά 7% μεγαλύτερη και των ανατολικών κατά 20% (!). Τέλος,

● Η θετικότητα των τεστ των βόρειων κρατών είναι κατά 24% μικρότερη, των νότιων κρατών κατά 11% μεγαλύτερη και των ανατολικών κατά 79%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλες διαφορές υπάρχουν και ανάμεσα στα μέλη της καθεμιάς από τις τρεις ομάδες κρατών.

Είναι σαφές ότι, δεδομένης της οικονομικής ανισότητας ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., είναι επιτακτική ανάγκη να παρασχεθούν στα φτωχότερα μέλη της πρόσθετοι πόροι για να προσλάβουν το αναγκαίο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και να αποκτήσουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τον θανατηφόρο ιό.

*Πρώην: αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

efsyn.gr