Να Κληθεί σε Απολογία από την Δικαιοσύνη. Η Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.Παρανομεί με την Τηλεκπαίδευση

Να Κληθεί σε Απολογία από την Δικαιοσύνη. Η Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.Παρανομεί με την Τηλεκπαίδευση

  • |
Εάν υπήρχε δικαιοσύνη στην Ελλάδα…: Όλες οι διατάξεις για την τηλεκπαίδευση είναι παράνομες και αυθαίρετες. Οι λόγοι:

Η φτώχια στην Ελλάδα
Γιάννης Περάκης

1α) Ας δούμε πως επιδρά η φτώχια στην τηλεκπαίδευση:

Πίνακας 1. Κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, Έτος 2019 σε %

Έτος 2019

Κατώφλι κινδύνου φτώχειας         4.917

(σε ευρώ)

Κατά φύλο

Άρρενες                                         17,7%

Θήλεις                                           18,0%

Σύνολο                                          17,9%

Κατά ομάδες ηλικιών

0- 17                                              21,1%

18- 64                                            18,9%

65+                                                12,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (η Ελλάδα σε αριθμούς Ιούλιος-Σεπτέβριος-2020)

Η ανάλυση του Πίνακα-1 έχει
«ένα βασικό λάθος». Το όριο φτώχιας ανέρχεται ετήσια στα 4.917 ευρώ. Το μηνιαίο ανέρχεται σε 409,75 ευρώ.Δηλαδή ισχυρίζονται ότι μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος με 409 ευρώ.

Αυτές είναι οι αλχημείες και το μαγείρεμα των στατιστικών με το όριο φτώχιας που έχει θέσει η Ε.Ε. Το όριο φτώχιας είναι το 60% του διάμεσου εισοδήματος και όχι το πραγματικό όριο για να ζήσει με αξιοπρέπεια ένας άνθρωπος. Άλλωστε το 2019 το μέσο ατομικό εισόδημα στην Ελλάδα ανέρχεται σε 9.382 ευρώ (ΕΛΣΤΑΤ-2019). Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2019 της ΕΛΣΤΑΤ, o πληθυσμός που το 2019 βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανερχόταν στο 30% (3.161.900 άτομα).

1β) Η φτώχια στην εκπαίδευση:

Πίνακας 2. Κίνδυνος φτώχειας κατά επίπεδο εκπαίδευσης, 2015 – 2019 σε %

Επίπεδο εκπαίδευσης Έτος-2019

Προσχολική, πρωτοβάθμια και

πρώτο στάδιο δευτ/θμιας εκπαίδευσης 22,7%

Δεύτερο στάδιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

μεταδευ/βάθμια εκπαίδευση 18%

Πρώτο και δεύτερο στάδιο τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης 7,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (η Ελλάδα σε αριθμούς Ιούλιος-Σεπτέβριος-2020)

1γ) Πόσοι μαθητές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο:

Πίνακας 3. Ποσοστό (%) νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία, το 2019

Νοικοκυριά με πρόσβαση στοΈτος-2019

διαδίκτυο από την κατοικία 78,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (η Ελλάδα σε αριθμούς Ιούλιος-Σεπτέβριος-2020)

Δηλαδή το 21,5% των μαθητών και φοιτητών δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

1δ) Ποιοί έχουν Η/Υ πρόσβαση στο διαδίκτυο:

Πίνακας-4. Ποσοστό (%) του πληθυσμού που χρησιμοποιεί Η/Υ και έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, 2015 – 2019(1)

έτος-2019

Πληθυσμός 16 – 74 ετών που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο 75,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (η Ελλάδα σε αριθμούς Ιούλιος-Σεπτέβριος-2020)

2)
Η ανικανότητα τους με δύο λέξεις: Ο πρώην Ευρωβουλευτής και καθηγητής του πανεπιστημίου Κρήτης, Ν. Μαριάς προχώρησε εχθές το βράδυ σε μια αποκάλυψη που αφήνει έκθετη την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως σχετικά με την προμήθεια υπολογιστών για τις ανάγκες των παιδιών που καλούνται να παρακολουθήσουν την τηλεκπαίδευση.

Όπως εξήγησε ο κ. Μαριάς, η Ε.Ε διαθέτει κονδύλια για τεχνολογικό υλικό τα οποία μάλιστα εκμεταλλεύτηκε η Πορτογαλία με σκοπό να διαθέσει δωρεάν 100 χιλιάδες υπολογιστές σε παιδιά, ενώ η Ελλάδα δεν αιτήθηκε καν να λάβει τα συγκεκριμένα χρήματα, αν και ήταν γνωστή η δυνατότητα από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, σημείωσε ότι το Βέλγιο και η Ιταλία πληρώνουν και την γονική άδεια, τα τεστ κορονοϊού, τους καλλιτέχνες, τους ποδοσφαιριστές, ακόμα και τις μάσκες και κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι δεν αξιοποιεί έγκαιρα τα χρήματα που μπορεί να λάβει και χάνονται μεγάλες ευκαιρίες ενόψει της πανδημίας.

3) ‘Αρθρο 16 του Συντάγματος. (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη):

1. H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Kράτους. H ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.

2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

3. Tα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.

4.Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει.

Eιδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ’ αυτούς.

6. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Tο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει….

7. H επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Kράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές.

8. Nόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Kράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους.

H σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.

9. O αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Kράτους.

Tο Kράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει. Nόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους.

Οι παραπάνω αποδείξεις δεν είναι αρκετές να διατάξει η δικαιοσύνη την κλήση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείαςμε τις κατηγορίες:

1) Της καταπάτησης του άρθρου 16 παράγραφος 4 του Συντάγματος,

2) Της πλημμελούς άσκησης καθήκοντος.

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

http://sioualtec.blogspot.com/