Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών για δεύτερη συνεχόμενη θητεία ο Γιώργος Πολύζος

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών για δεύτερη συνεχόμενη θητεία ο Γιώργος Πολύζος

Συγκροτήθηκε σε σώμα το  νέο προεδρείο  της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας.

Στη θέση του προέδρου επανεξελέγη ο Γιώργος Πολύζος, για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Πολύζος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Σωτηροπούλου Μαρία

Γεν. Γραμματέας: Τσούνης Φίλιππος

Αν. Γ. Γραμ/τέας: Μπούρας Γεώργιος

Ταμίας: Κρανιάς Ευθύμιος

Σύμβουλοι:

Ανδρώνης Κων/νος

Ζήσογλου Παναγιώτης

Μαμασούλας Κων/νος

Νικολέτας Βασίλειος

Σταμπολίτης Ευάγγελος

Τσιρώνης Χρήστος