Ούτε σαλόνι ούτε στρατώνας

Ούτε σαλόνι ούτε στρατώνας

  • |

Πολύ παλιά το Πανεπιστήμιο είχε τη μορφή του σαλονιού: γηραιές κυρίες της καλής κοινωνίας πήγαιναν ν’ ακούσουν ευφραδείς καθηγητές. Οι καθηγητές αυτοί δεν έχουν εκλείψει τελείως, αλλά οι κυρίες δεν φαίνονται πια στα μαθήματα. Σήμερα, στις Κοσμητείες των Σχολών και στις συνεδριάσεις των Συγκλήτων ακούγονται ομιλίες γυμνασιακού επιπέδου, με έντονες αναφορές στην πειθαρχία και στη νομιμότητα: προφανώς στοχεύουν να δημιουργήσουν ένα Πανεπιστήμιο στρατώνα ή φυλακή. Ας ελπίσουμε ότι ανάμεσα στο σαλόνι και στον στρατώνα υπάρχουν κι άλλες μορφές πολιτισμένης συμβίωσης.

*Ο Φοίβος Γκικόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ