ΤΟ ΨΕΥΔΟΔΙΛΛΗΜΑ

ΤΟ ΨΕΥΔΟΔΙΛΛΗΜΑ

  • |

Μας έχουν στριμώξει ανάμεσα στην ιδιωτικοποίηση (φιλελευθερισμός – Δεξιά) από τη μια και την κρατικοποίηση (ρεφορμισμός – Αριστερά) από την άλλη.
Στην πρώτη περίπτωση το κεφάλαιο βγάζει κέρδη και στη δεύτερη περίπτωση δεν επαναεπενδύει τα συσσωρευμένα κέρδη του.
Επομένως, το άθροισμα της εναλλαγής “ιδιωτικοποίηση – κρατικοποίηση” είναι υπέρ της καπιταλιστικής κατανάλωσης.
Και μετά αναρωτιόμαστε βαθυστόχαστα γιατί υπάρχει ανεργία ως συνολική καπιταλιστική ομηρία της εργατικής τάξης.
Η διέξοδος είναι η κοινωνική απαλλοτρίωση του κεφαλαίου, δηλαδή η συμμετοχική κοινωνικοποίηση του κεφαλαίου.

Κ.Λ