ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  • |

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
“Κανονικά”, κάθε μάθημα από εκπαιδευτικό φορέα χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να είναι “ανοικτό”, δηλαδή on line προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο, μικρό, μεγάλο ή τον παππού και τη γιαγιά.
Εξυπακούεται ότι η “αξιολόγηση” είναι οργανικό τμήμα της διαδικασίας συμμετοχής / παρακολούθησης.
Κ.Λ