Γηράσκω αεί διδασκόμενος περί κεντρικού σχεδιασμού …

Γηράσκω αεί διδασκόμενος περί κεντρικού σχεδιασμού …

  • |

 

Λοιπόν, τι έμαθα απόψε!

Έμαθα ότι ο «κεντρικός σχεδιασμός», προφανώς κάποιος άλλος και όχι ο σταλινικός) είναι εφικτός μόνο σε πλανητικό επίπεδο και ειδικότερα όταν ο «νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός» θα έχει ομογενοποιήσει νομισματικά τον κόσμο ολόκληρο με ένα και μοναδικό παγκόσμιο νόμισμα και, επομένως, η «νομισματική μετατρεψιμότητα» δεν θα αποτελεί εμπόδιο (αφού δεν θα υπάρχει άλλο νόμισμα για να είναι ή μην είναι μετατρέψιμο το νόμισμά μας) στην εγκαθίδρυση του «κεντρικού σχεδιασμού» στο μέχρι τότε νεοφιλελεύθερο κράτος μας.

Αυτό, βεβαίως, θα συμβεί μετά από αιώνες νεοφιλελευθερισμού  και υπό Κανονικές Συνθήκες.

Υπό Κανονικές Συνθήκες…?

Δηλαδή?

Αν, ο μη γένοιτο , ανακαλυφθεί εντωμεταξύ ένας άλλος πλανήτης νοημόνων όντων, τότε πάλι το ζήτημα της «διαπλανητικής νομισματικής μετατρεψιμότητας» θα αποτελεί εμπόδιο στην γήινη εφαρμογή του «κεντρικού σχεδιασμού».

Σε τελική, λοιπόν, ανάλυση «κεντρικός σχεδιασμός» (όχι ο σταλινικός αλλά ο δικός μας) αποτελεί γαλαξιακό φαινόμενο (και εδώ βρίσκεται άλλωστε και η ουσιώδης ποιοτική διαφορά  μας με το σταλινισμό)!

Κ.Λ