ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Οι περιβαλλοντικές πληγές της Μπαμπίνης και του Ξηρομέρου …

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Οι περιβαλλοντικές πληγές της Μπαμπίνης και του Ξηρομέρου …

  • |

Οι  κάτοικοι της Μπαμπίνης, τοπική κοινότητα που ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και οι διερχόμενοι από τον επαρχιακό δρόμο Αστακού-Αγρινίου διαπιστώνουν  ότι εκτελούνται έργα μεγάλης κλίμακας Β.Α. του χωριού (εκχερσώσεις, χωματουργικά, περιφράξεις κ.λ.π.) με σκοπό την εγκατάσταση ενός πολύ μεγάλου Φωτοβολταϊκού Σταθμού.

Το γιγαντιαίο μέγεθος αυτής της επέμβασης  είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό επειδή αυτή η εγκατάσταση  γειτνιάζει άμεσα με τον οικισμό μας (αγγίζει σπίτια), εφάπτεται του επαρχιακού δρόμου και πολύ πιθανόν  να προκληθούν δυστυχήματα κι άλλες βλάβες που  σε σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία και προοπτικά την οικονομία(κτηνοτροφία κι ευρύτερη αγροτική δραστηριότητα).

Συγκεκριμένα οι ανησυχίες επικεντρώνονται στα εξής θέματα:

1.      Αύξηση του Θερμικού Φορτίου στις οικοδομές και γενικότερα στο περιβάλλον λόγω αντανακλάσεων με σοβαρές επιπτώσεις στο μικροκλίμα.

2.      Επιπτώσεις στην ασφάλεια και προστασία του Οδικού Δικτύου λόγω αντανακλάσεων-θαμβώσεων.

3.      Δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων σε αγροτικούς δρόμους και σε αγροτεμάχια λόγω επιχωματώσεων.

4.      Προβλήματα από την τοποθέτηση και διέλευση(διαδρομή) πυλώνων.

5.      Πρόβλεψη έργων αποκατάστασης της  ασφάλειας και αισθητικής του τοπίου πέριξ του οικισμού και κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου;

Η τοπική κοινωνία πρέπει να ενημερωθεί για όλες τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα επιφέρουν οι τεράστιες εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών πάρκων σε όλους τους τομείς της ζωής κι αν υπάρχει μέριμνα για αποτροπή παρενεργειών.

Η κυβέρνηση, το ΠΕΣΠΑ, η  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κι η αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος οφείλει να απαντήσει με υπευθυνότητα στους βάσιμους φόβους και στις ανησυχίες των πολιτών  των χωριών του Ξηρομέρου αλλά και των διερχόμενων πολιτών, δεδομένου ότι υπάρχει σωρεία παρατυπιών, ασαφειών και θολών σημείων αλλά και  παρανομιών στη σχετική Απόφαση 140327/31-8-2022  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του Έργου, όπως:

Το Πρακτικό 52Α /6-7-2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης(ΠΕΣΠΑ) γνωμοδοτεί θετικά για το Έργο, με όρους και προϋποθέσεις, γενικά και αόριστα(ποιους όρους; Ποιες προυποθέσεις;).

Τις εκτός χρόνου προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, της Δ/νσης Δασών Αιτωλ/νίας και   του Δασαρχείου Αμφιλοχία.

Το ΠΕΣΠΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του  Ν. 4019/2011όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 4685/2020 και ισχύει, γνωμοδοτεί θετικά,  με τον όρο ότι στην τελική φάση έγκρισης επέμβασης η Εταιρία θα πρέπει να προσκομίσει την Απόφαση της Επιτροπής Δασολογίου.

Είναι ολοφάνερο ότι η σχετική απόφαση του ΠΕΣΠΑ έχει ληφθεί χωρίς την ύπαρξη των προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων.

Στην κατεύθυνση απαίτησης εξηγήσεων και φανέρωσης-καταγγελίας  των παρανομιών  οφείλουμε να σπεύσουμε και πρώτα απ’ όλα ο Δήμος Ξηρομέρου, τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων, όλες οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις, οι πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι Συνεταιρισμοί και οι συλλογικότητες που υπάρχουν και δρουν στο Ξηρόμερο και να ενεργοποιηθεί ο πληθυσμός της περιοχής.

Μόνο η ΕΝΕΡΓΗ και κινητοποιημένη Κοινωνία μπορεί να αμυνθεί αποτελεσματικά και να προστατέψει τα του ΟΙΚΟΥ της.

Η Περιφερειακή παράταξη ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, όπως πάντα θα συμμετέχει στο δίκαιο αγώνα των κατοίκων της Μπαμπίνης και των Ξηρομεριτών μέχρι τη δικαίωσή τους.

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος