95.044 ευρώ για μισθώματα από τις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

95.044 ευρώ για μισθώματα από τις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

  • |

Με την υπ’ αριθ. 31103/7-10-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννη Μπαλάφα (ΑΔΑ: 6ΣΛΗ465ΦΘΕ-Λ27) αποδίδεται το ποσό των 95.044 ευρώ ως αναλογούν μίσθωμα (3%) από τις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου για την Αλυκή της «ΑΣΠΡΗΣ» Μεσολογγίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Μεσολογγίου λαμβάνει τη μερίδα του λέοντος από το σύνολο του ποσού των 137.489 ευρώ που αντιστοιχούν σε όλους τους δικαιούχους Δήμους.

Άλλη μια έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για απόδοση των οφειλόμενων στο Δήμο Μεσολογγίου.

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»