Ο Δήμος Θέρμου για τα αντισταθμιστικά

Ο Δήμος Θέρμου για τα αντισταθμιστικά

  • |

Ο Δήμος Θέρμου, στο πλαίσιο των διεκδικήσεών του για εξασφάλιση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής ευθύνης του, επανέρχεται στο χρόνιο αίτημά του, το οποίο αναφέρεται στη διεκδίκηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων για τον Δήμο Θέρμου από το έργο της εκτροπής των νερών του Ευήνου που υλοποιήθηκε προ δεκαπενταετίας  περίπου προς ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής.

Το αίτημα αναφέρεται αφενός σε χρηματοδότηση απαραίτητων έργων υποδομής στην περιοχή του Δήμου Θέρμου, κάτι που δεν έχει γίνει ως τώρα, παρότι η συγκεκριμένη περιοχή το δικαιούταν κατά προτεραιότητα, και αφετέρου σε θέσπιση μόνιμου ανταποδοτικού τέλους υπέρ της περιοχής του παρευηνίου, το οποίο θα αποδίδεται απευθείας από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ στην  τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής.

Γι’ αυτόν τον λόγο στάλθηκε σχετική επιστολή, όπου περιέχεται αντίστοιχο αίτημα, προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, η οποία κοινοποιείται και στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ, μαζί με τη σχετική με το θέμα παλαιότερη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, όπου περιλαμβάνεται αναλυτικότερη αιτιολόγηση του αιτήματος, καθώς η Απόφαση αυτή παραμένει, όπως είναι φυσικό,  επίκαιρη και σήμερα, μιας και το αίτημα που εμπεριέχει δεν έχει υλοποιηθεί ως τώρα.

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η επιστολή αυτή να αποτελέσει το πρώτο βήμα περαιτέρω παραγωγικής συνεργασίας του Δήμου Θέρμου με το αρμόδιο Υπουργείο και με την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, πράγμα στο οποίο ευελπιστεί, με στόχο τη θετική έκβαση της προσπάθειας, κάτι που επιβάλλεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε σύγχρονη κοινωνία και οικονομία τόσο από την πολιτεία όσο και από τις επιχειρήσεις.

Η σημαντικότητα του συγκεκριμένου ζητήματος τόσο για την περιοχή του Δήμου Θέρμου – την περιοχή με τις κραυγαλέες ελλείψεις σε βασικά τεχνικά έργα υποδομής αφενός αλλά και με τις σημαντικότατες δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού αφετέρου – όσο και για την ευρύτερη περιοχή του παρευηνίου, αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας συνολικά, που στερείται τους υδατικούς πόρους της χωρίς αντάλλαγμα, επιβάλλει ευρεία προβολή της απαίτησης της τοπικής κοινωνίας για ικανοποίηση αυτού του δίκαιου αιτήματός της, πράγμα που αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην καλλιέργεια ευνοϊκού κλίματος για την αποδοχή του αιτήματος από τους αρμόδιους φορείς.

Από τον Δήμο Θέρμου