Το ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα ωρολόγια προγράμματα όλων των τάξεων  Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων. Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−16 για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ των Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ των Γενικών Μουσικών Λυκείων.

by news.gr

  Α Μ.ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β Μ.ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ. Μ.ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2 2 2
Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 2 2
ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ 3 2 2
ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΚΕΙΜΕΝΑ 2 2 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 4
ΦΥΣΙΚΗ 1 2 2
ΧΗΜΕΙΑ 1 1
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 1 1
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1 1
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 2 2
ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.ΑΓΩΓΗ 1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 1 1 1
ΑΓΓΛΙΚΑ 2 2 2
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 2 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 1 1
ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗ-ΧΟΡΟΙ 2 2 1
ΘΕΑΤΡΟ 1 1 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 1 1 1
ΙΣΤ.ΤΕΧΝΗΣ 1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α Β Γ
ΕΥΡ.ΜΟΥΣΙΚΗ 2 2
ΕΥΡ.ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΞΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΜΟΝΙΑ 3
ΕΛΛ.ΠΑΡ.ΜΟΥΣΙΚΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΞΗ 2 2 2
ΙΣΤ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 1
ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 1
ΧΟΡΩΔΙΑ 2 2 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 2 2
ΠΙΑΝΟ 1 1 1
ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ Ή ΑΛΛΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΔ.ΟΡΓΑΝΟ 1 1 1
ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 2 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 42 42 42

 

1. Η 2η ώρα Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α΄ και Β΄ του Γυμνασίου θα είναι Ελληνικοί Χοροί. 2. Στο πλαίσιο του μαθήματος «Χορωδία» οι μαθητές διδάσκονται υποχρεωτικά ρεπερτόριο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής σε μια τάξη του Γυμνασίου (Α΄ ή Β΄ ή Γ΄).

Το ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικών Μουσικών Λυκείων και περισσότερες πληροφορίες στο ΦΕΚ.