Συνταξιοδότηση: Αύξηση ορίων ηλικίας φέρνει το 2021 για δεκαέξι (16) κατηγορίες ασφαλισμένων, κυρίως γυναικών!

Συνταξιοδότηση: Αύξηση ορίων ηλικίας φέρνει το 2021 για δεκαέξι (16) κατηγορίες ασφαλισμένων, κυρίως γυναικών!

  • |

Το έτος 2021 είναι το τελευταίο έτος για τη συνταξιοδότηση με ευνοϊκά όρια ηλικίας, αφού από 1-1-2022 καταργούνται όλες οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και εισερχόμαστε στην εφαρμογή τού διπλού γενικού υποχρεωτικού κανόνα «Σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 με 15 χρόνια (4.500 ένσημα) τουλάχιστον»! Έτσι, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται για δεκαέξι (16) κατηγορίες ασφαλισμένων.

Η Επιστημονική Ομάδα της ΕΝΥΠΕΚΚ επεξεργάστηκε όλες τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις και προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων συνέταξε τους παρακάτω δεκαέξι (16) πίνακες για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων στο πρώην ΙΚΑ, το Δημόσιο, τα Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών, το ΤΣΜΕΔΕ, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και το Ταμείο Νομικών:


1. Μητέρες-ασφαλισμένες στο ΙΚΑ έως 31/12/1992 για πλήρη σύνταξη με ανήλικο και 5.500 ένσημα ως το 2010

Ηλικία ασφαλισμένης

Ηλικία συνταξιοδότησης

55 το 2020

64

55 το 2021

65,6

55 το 2022

67

2. Μητέρες-ασφαλισμένες στο ΙΚΑ έως 31/12/1992 για πλήρη σύνταξη με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011

Ηλικία ασφαλισμένης

Ηλικία συνταξιοδότησης

57 το 2020

64,6

57 το 2021

65,9

57 το 2022

67

3. Άνδρες-γυναίκες ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα ως το 2011

Ηλικία ασφαλισμένων

Ηλικία συνταξιοδότησης

58 το 2020

61

58 το 2021

61,6

58 το 2022

62

4. Άνδρες-γυναίκες ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα το 2012
(και 11.100 στο σύνολο)

Ηλικία ασφαλισμένων

Ηλικία συνταξιοδότησης

59 το 2020

61,3

59 το 2021

61,8

59 το 2022

62

5.Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 37 έτη (από 1/1/1983 στο Δημόσιο
και 25ετία ως το 2010)

Πότε συμπληρώνονται 37 έτη

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Το 2020

60,3

Το 2021

61,2

Από 2022

62 με 40 χρόνια

6. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με διατάξεις 35ετίας και 36ετίας
(25ετία ως το 2011)

35 ή 36 έτη και ηλικία 58

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Το 2020

61

Το 2021

61,6

Από 2022

62

7. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο γονείς με 25ετία το 2011 και ανήλικο
(πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992)

Ηλικία 52 ετών

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2020

63,7

το 2021

65,3

το 2022

67

8. Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο
(πρόσληψη 1/1/1983 ως 31/12/1992)

Ηλικία 55 ετών

Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2020

64

το 2021

65,6

το 2022

67

9. Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών με ανήλικο
και 25ετία το 2010 ή το 2011

Ηλικία 50 ή 52

Ηλικία συνταξιοδότησης

2020

63,7

2021

65,3

2022

67

10. Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών με ανήλικο
και 25ετία το 2012

Ηλικία 55

Ηλικία συνταξιοδότησης

2020

64

2021

65,6

2022

67

11. Μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών Σύνταξη με 35ετία και με εξαγορά στρατιωτικής θητείας από Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, Τραπεζών, Τύπου) ασφαλισμένων πριν το 1983

Έτος που συμπληρώνεται 35ετία

Ηλικία συνταξιοδότησης

το 2020

61

το 2021

61,6

το 2022

62

12. Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ με 35ετία το 2011

Έτος που συμπληρώνουν ηλικία 58

Ηλικία συνταξιοδότησης

2020

61

2021

61,6

2022

62

13. Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ με 35ετία το 2012

Έτος που συμπληρώνουν
ηλικία 59

Ηλικία συνταξιοδότησης

59 ετών το 2020

61,3

59 ετών το 2021

61,8

59 ετών το 2022

62

14. Ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ και άνδρες ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ, με 35 χρόνια ασφάλισης έως το 2012

Έτος που συμπληρώνουν ηλικία 60

Ηλικία συνταξιοδότησης

2020

61,6

2021

61,9

2022

62

15. Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ με 21,6 έτη σε ΤΣΑΥ και 25 έτη σε ΤΣΜΕΔΕ και γυναίκες στο Ταμείο Νομικών ως το 2010

Ηλικία 60 ετών

Ηλικία συνταξιοδότησης

2020

65,3

2021

66,2

2022

67, ή 62 (με 40 χρόνια)

16. Μητέρες ασφαλισμένες και με ανήλικο στο Ταμείο Νομικών

Προϋποθέσεις

Ηλικία συνταξιοδότησης

Με 21,5 έτη το 2010 και 50 ετών το 2020

63,7

Με 21,5 έτη το 2010 και 50 ετών το 2021

65,3

Με 21,5 έτη το 2010 και 50 ετών το 2022

67 (ή 62 με 40 χρόνια)

Με 22 έτη το 2011 και 55 ετών το 2020

64

Με 22 έτη το 2011 και 55 ετών το 2021

65,6

Με 22 έτη το 2011 και 55 ετών το 2022

67 (ή 62 με 40 έτη)

http://ergasianet.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.