Νομοσχέδιο Βρούτση: «Σαρώνει» υπερωρίες, απεργίες, οκτάωρο – Οι 5 μεγάλες ανατροπές

Νομοσχέδιο Βρούτση: «Σαρώνει» υπερωρίες, απεργίες, οκτάωρο – Οι 5 μεγάλες ανατροπές

  • |

Μετά το πέρασμα του νομοσχεδίου-οδοστρωτήρα για την πτώχευση των νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρηματιών την περασμένη Τρίτη, η κυβέρνηση προχωρά ολοταχώς και σε ένα ακόμα κρίσιμο νομοσχέδιο, στο οποίο αναμένονται μεγάλες αντιδράσεις από μέρους των συνδικάτων και των εργαζομένων. Πρόκειται για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, οι βασικοί άξονες του οποίου παρουσιάζονται σήμερα, στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Γιάννη Βρούτση.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση εντός Νοεμβρίου, με την κυβέρνηση να επιδιώκει τη μέγιστη κοινωνική συναίνεση. Ωστόσο θεωρείται ιδιαίτερα αμφίβολο αν θα υπάρξει εργατική συναίνεση καθώς προωθείται βρίσκονται τουλάχιστον πέντε μεγάλες ανατροπές σε ωράρια – υπερωρίες, άδειες, τηλεργασία, συνδικαλιστικό νόμο και κάρτα εργασίας.

Ειδικότερα, οι 5 μεγάλες αλλαγές που προωθούνται, σύμφωνα με το ethnos.gr είναι:

Διευθέτηση χρόνου εργασίας, ωράριο α λα καρτ και νέο πλαίσιο υπερωριών
Κάρτα εργασίας – Εργάνη ΙΙ
Εκ βάθρων αλλαγή συνδικαλιστικού νόμου
Τηλεργασία
Πατρικές – γονικές άδειες
Ελαστκό ωράριο, άδεια αντί για πληρωμένη υπερωρία

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις έρχεται μεγαλύτερη ευελιξία στον χρόνο και τον τόπο εργασίας, ελαστικότερα προσαρμοσμένο 8ωρο ανάλογα με τις ανάγκες επιχείρησης και εργαζομένου, καθώς και ευέλικτες υπερωρίες, που αποκτούν πλέον ενιαίο πλαίσιο για κάθε ώρα εργασίας πέραν του 8ωρου, καθώς αναμένεται να καταργηθεί το ενδιάμεσο πλαίσιο της υπερεργασίας.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο προωθείται ενιαιοποίηση της αντιμετώπισης των επιπλέον του 8ώρου ωρών, ώστε κάθε επιπλέον ώρα να ορίζεται ως υπερωρία, χωρίς όμως να αλλάξει – κατά πληροφορίες – το πλαίσιο των αμοιβών το οποίο αναμένεται να παραμείνει στο 20% για την 9η ώρα και στο 40% για κάθε επόμενη ώρα νόμιμης υπερωρίας.

Ταυτόχρονα προωθείται η αύξηση του αριθμού των επιτρεπόμενων υπερωριών στη βιομηχανία, που διαφοροποιείται σήμερα από τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως με το νέο πλαίσιο προωθείται προσαρμογή ημερήσιου ωραρίου ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και του εργαζόμενου. Πιθανότατα αναμένεται να δοθεί δυνατότητα προσαρμογής στον ημερήσιο χρόνο εργασίας, χωρίς όμως να επηρεάζεται ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας.

Στο τραπέζι έχει βρεθεί και η θεσμοθέτηση της δυνατότητας εργοδότη και εργαζόμενου να συμφωνούν– πιθανότατα σε επίπεδο ατομικής σύμβασης – στην κάλυψη της υπέρβασης του συμβατικού χρόνου απασχόλησης μιας ημέρας, με αντίστοιχη μείωση ωραρίου σε άλλη εργάσιμη ημέρα, ενδεχομένως και με ρεπό ή πρόσθετη άδεια.

Συνδικαλιστικός νόμος: Πιο δύσκολη η απεργία

Το νέο νομοσχέδιο προωθεί την εκ βάθρων αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, την εξ αποστάσεως συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις και την υποχρεωτική εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου για την πραγματοποίηση απεργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αν δεν παρέχεται εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και ψήφος σε όποιο μέλος το επιθυμεί, δεν θα μπορεί να προχωρήσει η προκήρυξη απεργίας. Πάντως η προθεσμία της 24ωρης ενημέρωσης του εργοδότη δεν αναμένεται να αλλάξει. Η διάταξη για ηλεκτρονική ψηφοφορία για την πραγματοποίηση απεργίας θα εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την ισχύουσα διάταξη που προβλέπει την παρουσία του 50% των οικονομικά ενεργών μελών της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στη γενική συνέλευση, ώστε να τεκμαίρεται απαρτία και να λαμβάνεται έγκυρη απόφαση για απεργία.

Επίσης θα προβλέπεται σε δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο η ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας κατά την διάρκεια απεργίας σε τομείς ζωτικής σημασίας. Αναμένεται να υπάρχει μέριμνα για την λειτουργία επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας με προσωπικό ασφαλείας, προκειμένου να αποφεύγεται η επίταξη.

Νέο πλαίσιο τηλεργασίας

Στο προωθούμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και το νέο πλαίσιο για την τηλεργασία. Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά την πρόσληψη ή με μεταγενέστερη συμφωνία. Για λόγους δημόσιας υγείας ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργαζομένου για τηλεργασία. Αντιστοίχως ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργοδότη για τηλεργασία όταν υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας.

Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζόμενου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της κάμερας (web cam για τον έλεγχο του τηλεργαζομένου. Αν τεθεί σε λειτουργία οιοδήποτε σύστημα ελέγχου, αυτό πρέπει να σέβεται τη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού

Ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει σε μηνιαία βάση το πρόσθετο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος από την τηλεργασία, ιδίως το κόστος τηλεπικοινωνιών, τον εξοπλισμό και τη συντήρησή του. Η καθυστέρηση καταβολής του πρόσθετου κόστους πέραν του 2μήνου θα συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

Ο εργοδότης καλύπτει το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών του εξοπλισμού για την παροχή τηλεργασίας τον οποίο διαθέτει ο τηλεργαζόμενος ή του παρέχει ο εργοδότης.

Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης και εν γένει τη σύμβαση εργασίας του τηλεργαζομένου ως πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης, αλλά μεταβάλλει μόνο τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εργασία. Η τηλεργασία μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

.topontiki.gr/