Λευτεριά στη Δημοκρατική – Αγωνιστική και περήφανη Λευκίμμη της αγρότισσας μάνας και του πολιτισμού

Λευτεριά στη Δημοκρατική – Αγωνιστική και περήφανη Λευκίμμη της αγρότισσας μάνας και του πολιτισμού

 1. ΕΤΟΣ 1987: Ο παραπάνω είναι ο χάρτης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, που συνοδεύει την αρθ ΥΑ 72675/3648/20-11-1987 έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Α. Λευκίμμης- Λευκίμμης Ν. Κέρκυρας.

Αυτός ο χάρτης που απεικονίζει την πραγματικότητα του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής ΧΥΤΑ, βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Δήμου Κέρκυρας και του ΣΥΔΙΣΑ. Είναι αυτονόητο ότι κάθε περιφεριακός η δημοτικός σύμβουλος όπως και κάθε Κερκυραίος πολίτης μπορεί να τον ζητήσει και να ενημερωθεί πριν χρησιμοποιήσει και ταυτιστεί με την ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ << ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΕΚΕΙ ΚΑΤΩ.>> ή με την << ανάλατη >> πολιτικά συνθηματολογία << ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ>> .

Τι αποτυπώνεται στο χάρτη:

 1. Σε απόσταση 200 μέτρων από τη θέση του ΧΥΤΑ διέρχεται το ποτάμι Σωτήρα που καταλήγει στη θάλασσα. Το ποτάμι είναι εφαπτόμενο της μεγάλης τουριστικής μονάδας << Capo di Corfu>> πρώην << Cavo Bianco>> και ενοικιαζόμενων δωματίων της τουριστικής περιοχής του Αγίου Πέτρου.
 2. Σε απόσταση 350 μέτρων από το ΧΥΤΑ διέρχεται ο κύριος παραπόταμος που καταλήγει στο ποτάμι Λευκίμμης, το οποίο διέρχεται από το κέντρο του οικισμού.
 3. Ο ΧΥΤΑ βρίσκεται εντός της ζώνης γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
 4. Η απόσταση από το λιμάνι Λευκίμμης είναι περίπου 1350 μέτρα.
 5. Εντός της ζώνης των 500 μέτρων υπάρχουν κτήρια που αποτυπώνονται σε χάρτη της ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ έτους 1981, που τηρείται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ( ακριβές αντίγραφο 5/4/2006).

Η προκλητική πλαστογράφηση των πραγματικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος στη περιοχή του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας που ακλούθησε, αλλά και η αποσιώπηση δασικής έκτασης περίπου 6,5 στρεμμάτων εντός του γηπέδου χωροθέτησης του ΧΥΤΑ (πρακτικό Ν.Ε.ΧΩ.Π 31/3/1998) καθιστούν προδήλως  ΠΑΡΑΝΟΜΗ τη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στη θέση Μισοράχια.

Η απόκρυψη όλων των παραπάνω δεν μπορεί να θεωρηθεί, σαν λάθος, αλλά είναι σκόπιμη και προσχεδιασμένη ενέργεια προκειμένου να καταστρατηγηθούν οι διατάξεις του νόμου περί χωροθέτησης του έργου και το έργο να φαίνεται << νόμιμο>>.

Αλήθεια, πως νομιμοποιούνται σήμερα όλοι όσοι βάζουν  από τη μια πλευρά της ζυγαριάς τις κατά συρροή παρανομίες και πλαστογραφίες τους και από την άλλη τα σημερινά τους αδιέξοδα και αποφασίζουν με τα ΜΑΤ την υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού εγκλήματος στη Λευκίμμη?

 1. ΕΤΟΣ 1998: Το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Λευκιμμαίων, μετά από εισήγηση του χημικού Νίκου Σαμοίλη, αποφάσισε ομόφωνα μεταξύ άλλων, το πάγωμα της διαδικασίας επιλογής της τοποθεσίας << Μισοράχια>> του Δήμου Λευκιμμαίων, ως υποψήφιου ΧΥΤΑ, από τον Σύνδεσμο Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Νομού Κέρκυρας. ( αριθμός απόφασης 3-29/23/2/1998).

Η απόφαση αυτή του Δ.Σ του πρώην Δήμου Λευκιμμαίων ήταν το πρώτο ΟΧΙ του λαού της Λευκίμμης στη επιχειρούμενη παράνομη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ στη θέση Μισοράχια.

 1. ΕΤΟΣ 2000:
 2. Το υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ με το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 64810/06-06-2000 έγγραφο του << προγραμματισμός του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Γ Κ.Π.Σ >> προέβλεπε δυο ΧΥΤΑ.
 3. Πρόσθετα έργα αναβάθμισης του ΧΥΤΑ Κέρκυρας.
 4. Κατασκευή ΧΥΤΑ στη ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ, που θα εξυπηρετεί τους πρώην Δήμους Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων, Φαιάκων και Παλαιοκαστριτών συνολικού μόνιμου πληθυσμού 30.500 κατοίκων.
 5. Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων που θα εξυπηρετεί τους πρώην Δήμους Λευκιμμαίων και Κορισσίων συνολικού μόνιμου πληθυσμού 12.000 κατοίκων.
 6. Κέντρο ανακύκλωσης.
 7. Μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης και λιπασματοποίησης.
 8. Προμήθεια εξοπλισμού.
 9. Έργα αποκατάστασης παλαιών χώρων διάθεσης απορριμμάτων.

Όμως ο Σύνδεσμος Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Νομού Κέρκυρας, αγνόησε προκλητικά και αναιτιολόγητα το παραπάνω έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ .

 1. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο στην εικοστή συνεδρίαση του, 5/12/2000, με θέμα << Καταρχήν απόφαση για την κατάρτιση σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων >>,

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ :

 1. Αποδέχεται καταρχήν τη μελέτη του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.
 2. Αποδέχεται την κατασκευή ενός ΧΥΤΑ ανά διαχειριστική ενότητα.

 

 1. ΕΤΟΣ 2002: Το Νομαρχιακό Συμβούλιο στη πέμπτη συνεδρίαση του 19/2/2002, με θέμα << Έγκριση δεύτερου σταδίου σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων Νομού Κέρκυρας.>>  ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ την προηγούμενη απόφαση του και προτείνει:
 2. Για την Ά διαχειριστική ενότητα, κατασκευή ΧΥΤΑ, κέντρου ανακύκλωσης, μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στη θέση ΑΚΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΤΕΜΠΛΩΝΙΟΥ
 3. Για τη Β διαχειριστική ενότητα βόρειας Κέρκυρας, αποκατάστασης παλαιών χωματερών.
 4. Για τη Γ διαχειριστική ενότητα Νότιας Κέρκυρας κατασκευή νέου ΧΥΤΑ στη θέση Μισοράχια και αποκατάσταση παλαιών χωματερών.

Η απόφαση αυτή του Νομαρχιακού Συμβούλιου είναι αναιτιολόγητη, προκλητική και παράνομη όσον αφορά τη χωτροθέτηση του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας.

 1. ΕΤΟΣ 2005: Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Κύριος Βόσδου Σωτήριος με το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 3338/17/6/2005 έγγραφο του προς το Σύνδεσμο Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Κέρκυρας αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: << Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση του επόμενου σταδίου της πράξης που είναι η δημοπράτηση του ανωτέρου υποέργου ( ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας) προϋπολογισμού 2.313.696,64 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.>>

Αν και θα έπρεπε να περιμένουμε ότι όλες οι ενέργειες του Συνδέσμου που αφορούν τη δημοπράτηση του έργου ΧΥΤΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ να πραγματοποιηθούν μετά την 17/6/2005 παρατηρούμε:

 1. H συνεδρίαση του Συνδέσμου Καθαριότητας με αριθμό 49 και θέμα << Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης έργου δημιουργία <<ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας>>>> να έχει ημερομηνία διεξαγωγής 15/6/2005 και 1:00 μμ δηλαδή δυο ημέρες πριν την έγκριση του Περιφερειάρχη.
 2. Παρόντες σε αυτήν τη συνεδρίαση ήταν οι κκ Γιάννης Τρεπεκλής Πρόεδρος του Συνδέσμου και Δήμαρχος Κερκυραίων, Σωτήρης Βλάχος, Δημήτρης Πουλιέζος, Σπύρος Βάρελης και Γεώργιος Γαρδικιώτης.

Απουσίαζαν οι κκ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ.

Το πρακτικό της συνεδρίασης 49/15/6/2005 το υπογραφούν οι δυο απόντες και οι από τους  παρόντες μόνο οι κκ Σπύρος Βάρελης και Σωτήρης Βλάχος. Γεννιούνται εύλογα τα ερωτήματα.

 Γιατί δεν το υπογράφουν όλοι οι παρόντες?

Γιατί το υπογράφουν οι απόντες της συνεδρίασης?

Με αυτό το πρακτικό έγινε η δημοπράτηση του έργου ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας με μελέτη- κατασκευή στις 21/6/2005.

 

 1. ΕΤΟΣ 2006: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2000-2015.

Στην με αριθμό 8532/28/7/2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προβλέπεται μεταξύ άλλων η κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας στη θέση Μισοράχια του πρώην Δήμου Λευκιμμαίων, κέντρο ολοκληρωμένης διαχείρισης στο Τεμπλόνι, σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Βορρά κτλ.

 1. ΕΤΟΣ 2008: Μαζικές λαϊκές συνελεύσεις και διαδηλώσεις του λαού της Λευκίμμης κατά της κατασκευής του ΧΥΤΑ. Καταστολή, βία, ΜΑΤ, χημικά, συλλήψεις, δικαστήρια, θυσία ανθρώπινης ζωής και όλα αυτά με κυβέρνηση Ν.Δ, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ν.Δ, Νομάρχη Κέρκυρας Ν.Δ, Δήμαρχο Κερκυραίων ΠΑΣΟΚ, Δήμαρχο Λευκιμμαίων ΠΑΣΟΚ και Πρόεδρο του Συνδέσμου Καθαριότητας ΠΑΣΟΚ.

Τότε τα ΜΑΤ της Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ ήταν καλά?

Ήταν όλα νόμιμα?

Οι παραπάνω αγώνες αποτέλεσαν το δεύτερο αγωνιστικό OXI του λαού της Λευκίμμης για την  κατασκευή του ΧΥΤΑ στη θέση Μισοράχια.

 1. ΕΤΟΣ 2016: ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων ( αριθμός απόφασης 256-26/18/12/2016)

Για τη μεταβατική διαχείριση Δ.Ε Κέρκυρας προβλέπεται μεταξύ των άλλων ότι << η διάθεση των δεματοποιημένων απορριμμάτων θα γίνεται είτε στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης, εφόσον εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, είτε σε νέο χώρο που θα βρεθεί και αδειοδοτηθεί κατόπιν σχετικής μελέτης>>.

Σήμερα ο ΧΥΤΑ Λευκίμμης δεν λειτούργει ως ΧΥΤΥ και στερείται άδειας λειτουργίας.

 1. ΕΤΟΣ 2018: (Ιούνιος)

Η Κέρκυρα μετατρέπεται σε μια απέραντη χωματερή, σκουπίδια σε όλους τους δρόμους, όλοι διαμαρτύρονται, ο δεματοποιητής δεν λειτούργει, διαδήλωση στην πόλη της Κέρκυρας με το σύνθημα << ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ>> , Ο ΣΥΔΙΣΑ ζητάει τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αμέσως εκδίδεται η απόφαση με βάση την οποία μπορεί << ΝΟΜΙΜΑ>> να χρησιμοποιήσει τον ΧΥΤΑ Λευκίμμης για μεταφορά και εναπόθεση δραματοποιημένων <<υπολειμμάτων>>.

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι ο ΠΕΣΔΑ/2016 όχι μόνο δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα αλλά πλέον η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τον κατάργησε. Ξανά ΜΑΤ, καταστολή, βία, συλλήψεις, δικαστήρια, στέρηση ελευθεριών, μεταφορά σκουπιδιών με το <<έτσι  θέλω>>, διαδηλώσεις πολιτών.

Είναι το τρίτο ΟΧΙ των πολιτών της Λευκίμμης στη λειτουργιά του ΧΥΤΑ.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ

Έχουν σοβαρές ευθύνες αυτοί που διαχειρίστηκαν και διαχειρίζονται το θέμα των στερεών αποβλήτων  του Νομού Κέρκυρας και κυρίως του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας από το ξεκίνημα του, έτος 1997, μέχρι σήμερα. Έχουν σοβαρές ευθύνες η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όλα τα μνημονικά πολιτικά κόμματα και οι δημοτικές τους παρατάξεις. Έχουν σοβαρές ευθύνες όλοι όσοι σήμερα δεν αντιστέκονται ή σιωπούν ή εξαντλούνται σε μια απλή ανακοίνωση καταγγελίας των ΜΑΤ.

ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΝΤΙΟ ΠΙΛΑΤΟ

ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΑ

 1. Να αποχωρήσουν τώρα τα ΜΑΤ από τη Λευκίμμη, για να αποκατασταθεί η Δημοκρατία και στον τόπο μας, διότι η καταστολή, η βία, οι συλλήψεις, οι αναγκαστικές δηλώσεις των πολιτών για να πάνε στα χωράφια τους και η παρεμπόδιση της ελεύθερης λειτουργίας των πολιτών συνιστούν πραγματική ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ.
 2. Να απελευθερωθούν άμεσα όλοι οι συλληφθέντες και να μην συνεχιστούν οι δίκες.
 3. Να σταματήσει η ποινικοποίηση των πολιτικών αγώνων.
 4. Να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι για το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται με τη βία των ΜΑΤ στη Λευκίμμη.

 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ

 1. Για την προστασία του Περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στο Νομό Κέρκυρας.
 2. Για δημόσια ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
 3. Για το κλείσιμο του παράνομου ΧΥΤΑ στη θέση Μισοράχια της Λευκίμμης.
 4. Για την ενότητα του δημοκρατικού κινήματος των πολιτών της Λευκίμμης, ως αναγκαία προϋπόθεση, για τη συνέχιση του αγώνα μας μέχρι την τελική νίκη.
 5. Για την καταδίκη των κάθε λογής οπορτουνιστών, που σήμερα πρακτορεύουν τον αγώνα του λαού της Λευκίμμης ή χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, αναζητώντας την πολιτική-κομματική τους επιβίωση, ενώ έχουν διαχρονικά προσωπικές και πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή συνολική υποβάθμιση του τόπου μας.

 

ΩΡΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

Ο λαός μας με τους μεγάλους ενωτικούς πολιτικούς αγώνες του, για το νερό, για τη δρομολόγηση πλοίου Λευκίμμης-Ηγουμενίτσας, για τη μη κατασκευή του έργου ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας στη θέση Μισοράχια κτλ. έγραψε μεγάλες πολιτικές παρακαταθήκες. Παρόλα αυτά οι σημερινοί αγώνες κατά της λειτουργίας του ΧΥΤΑ ενώ θα έπρεπε να  εμπνέονται από αυτές, πολώνουν το κλίμα δημιουργώντας αρχηγούς. Ο λαός της Λευκίμμης οφείλει να τους ξεπεράσει και ενωτικά να προχωρήσει σε μαζικούς και νικηφόρους αγώνες.

 

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

 

Λευκίμμη, 23/7/2018

 

Νικολέτα  Σαμοίλη : Φιλόλογος

Νίκος  Σαμοίλης : Χημικός

iskra.gr