«Γυναίκα… το άσβεστο φως»

«Γυναίκα… το άσβεστο φως»

Ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με το 2ο ΕΠΑ.Λ Αγρινίου και το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου σας καλούν στην εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα:

«Γ υ ν α ί κ α…  τ ο  ά σ β ε σ τ ο  φ ω ς»

Κεντρικός ομιλητής ο Γλύπτης
Βασίλης Παπασάικας

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 και ώρα 7:00μ.μ. στη Γλυπτοθήκη Καπράλου (τέρμα Παπαστράτου)

Πριν απ’ τα μάτια μου ήσουν φως
Πριν απ’ τον έρωτα, έρωτας
Κι όταν σε πήρε το φιλί
Γυναίκα
(Οδυσσέας Ελύτης)