Αλήθειες και ψέματα για την κινητή τηλεφωνία

Αλήθειες και ψέματα για την κινητή τηλεφωνία

  • |

Τα προφανή για την κινητή τηλεφωνία, από την πλευρά των θετικών επιστημών…

Οι επιστήμονες των θετικών επιστημών δεν έχουμε δικαίωμα να εκφέρουμε προσωπική γνώμη επί των φαινομένων της Φύσης. Εφ’ όσον λαμβάνονται υπ’όψιν κατά το δυνατόν, όλοι οι φυσικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την μέτρηση ενός φαινομένου, ενεργούμε ως “φερέφωνα”, ως εκπρόσωποι του μετρητικού μας συστήματος, δανείζοντας στο τελευταίο μόνο την ανθρώπινη φωνή μας για να εξηγήσει τι μέτρησε…

Κώστας Κάππας

Η Ηλεκτρομαγνητική (Η/Μ) Ακτινοβολία δεν έχει μυστηριώδεις δυνάμεις και κρυφά ταλέντα. Είναι απλά ένας φορέας, ένας ιμάντας ενέργειας και αυτό που εναποθέτει στον ανθρώπινο ιστό είναι μόνο θερμότητα, λίγη ή πολλή. H έκθεση σε ακτινοβολία συγκεκριμένου εύρους συχνοτήτων, επάγει ηλεκτρικά ρεύματα στους ιστούς, τα οποία με την σειρά τους παράγουν θερμότητα.
Ελάχιστοι επιστήμονες (μη-σχετικοί με την επιστήμη των ακτινοβολιών) ισχυρίζονται ότι εκτός από τα θερμικά υπάρχουν και αθερμικά φαινόμενα κατά την έκθεση στην Η/Μ ακτινοβολία. Δεν γνωρίζουν και δεν αναφέρουν προφανώς ποιοι είναι αυτοί οι βιοφυσικοί μηχανισμοί οι οποίοι ενεργοποιούνται και προκαλούν …καρκίνο, κανείς, ποτέ δεν επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς τους και το κυριότερο, τα αθερμικά φαινόμενα (π.χ., φωτοχημικά συμβάντα όπως η αίσθηση της όρασης και η φωτοσύνθεση των φυτών) είναι ακίνδυνα και συμβαίνουν σε πολύ χαμηλές συχνότητες, όχι στις συχνότητες της κινητής τηλεφωνίας!
Η ακτινοβολία περιβάλλοντος (εκπέμπεται ως κοσμική, από το ραδόνιο και από το ανθρώπινο σώμα) είναι τρισεκατομμύρια φορές πιο ισχυρή από την ακτινοβολία οικιακών και βιομηχανικών συσκευών και τηλεπικοινωνιών και, παρ’ όλα αυτά, δεν μας προκαλεί κανένα πρόβλημα καθώς ο οργανισμός μας έχει προσαρμοστεί να ζει σε ραδιενεργό περιβάλλον.
Η Η/Μ Ακτινοβολία την οποία απορροφά το σώμα μας κάθε 2 ημέρες από όλες τις πηγές, είναι ίδια (σε αντιστοιχία κινδύνου) με αυτήν την οποία απορροφά ο θώρακάς μας σε μία ακτινογραφία… Άρα, κάνουμε περίπου 180 “ακτινογραφίες θώρακος” μόνο και μόνο επειδή υπάρχουμε. Επίσης, όσες προφυλάξεις και να πάρει μία έγκυος, το έμβρυο θα απορροφήσει σε 9 μήνες στην κοιλιά της μητέρας του 130 “ακτινογραφίες θώρακος”.
Ορατό φως. Υπάρχει ένα κομβικό σημείο για την κατανόηση της βλαπτικότητος: το ορατό φως (το στενό παράθυρο ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων μέσα από το οποίο βλέπουμε τον κόσμο μας) εκπέμπει ενέργεια 2 – 5 εκατομμύρια μeV (μονάδα μέτρησης ενέργειας). Εάν αυτά τα επίπεδα ενέργειας της φωτεινής (ηλιακής) ακτινοβολίας ήταν καρκινογόνα τότε η Ανθρωπότητα δεν θα υπήρχε όπως την γνωρίζουμε…
‘Κάτω’ από το ορατό φως. Η ακτινοβολία κινητών τηλεφώνων, Σταθμών Βάσης Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ραδιοφώνου και TV, εκπέμπουν σε ενέργειες 0,1 με 14 μeV, ενώ το ορατό φώς σε 3.000.000 μeV (μέση τιμή). Είναι φανερό ότι οι χαμηλότερες συχνότητες της ορατής (υπέρυθρη ακτινοβολία εκπεμπόμενη από το ανθρώπινο σώμα – 150.000 μeV, φούρνοι μικροκυμάτων, κεραίες και συσκευές κινητής τηλεφωνίας, οικιακές συσκευές – από 0,1 έως 14 μeV) είναι ακόμη πιο αβλαβείς από το φως της ηλεκτρικής λάμπας (το οποίο σημειωτέων δεν μπορεί να θραύσει το DNA μας).
Εάν υποθέσουμε ότι λόγω των τηλεπικοινωνιών, εκτιθέμεθα σε 100 μονάδες ακτινοβολία, σε μέσες τιμές και προσεγγιστικά, η κινητή τηλεφωνία μάς επιβαρύνει κατά 12%, τηλεόραση και ραδιόφωνο κατά 38%, μετεωρολογικοί / δορυφορικοί / στρατιωτικοί / ναυτικοί σταθμοί κατά 48% και υπόλοιποι 2%. Δεν πέθανε κανείς τα τελευταία 100 χρόνια από καρκίνο επειδή μεταδίδονται τραγούδια από τα ερτζιανά…
Κινητά τηλέφωνα σε βραχεία απόσταση από το σώμα (απόσταση < 1 cm) είναι η κύρια πηγή έκθεσης, ιδιαίτερα στον εγκέφαλο, καθώς το τηλέφωνο κρατείται κοντά στο αυτί, ακόμη και σε σύγκριση με την έκθεση από τις ισχυρότερες κεραίες / αναμεταδότες / σταθμοί βάσης σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
Η έκθεση ενός ατόμου το οποίο ευρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το κινητό τηλέφωνο (εν λειτουργία) ενός άλλου ατόμου (απόσταση < 1 m) δυνητικά υπερβαίνει την έκθεση προερχομένη από σταθμό βάσης σε ενδιάμεση απόσταση.
Πάντοτε, ο χρήστης επιβαρύνεται ακτινικά πολύ περισσότερο από το κινητό του τηλέφωνο εν λειτουργία, παρά από τον πλησιέστερο Σταθμό Βάσης (Κεραία). Αυτό συμβαίνει, καθώς, σύμφωνα με το βασικό νόμο της Φυσικής, τον “νόμο του αντιστρόφου του τετραγώνου της απόστασης”, η ένταση σε ένα σημείο του πεδίου είναι ανάλογη του αντιστρόφου του τετραγώνου της απόστασης του.
Οι σταθμοί βάσης – κεραίες τηλεόρασης και ραδιοφώνου, εκπέμπουν σε kiloWatts (χιλιάδες Watts) και MegaWatts (εκατομμύρια Watts), ενώ της κινητής τηλεφωνίας σε Watts. Οπουδήποτε στον χώρο της πόλης, ένας Σταθμός Βάσης – Κεραία ραδιοφώνου σχεδόν πάντα, επιβαρύνει ηλεκτρομαγνητικά τον πολίτη όσο όλοι οι παρευρισκόμενοι Σταθμοί Βάσης – Κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
Βιολογικά, η Μεγίστη Απορροφητικότητα του ανθρώπινου σώματος ευρίσκεται στην συχνότητα 108 MHz (FM ραδιοφώνου) και όχι στις συχνότητες της κινητής τηλεφωνίας!
Η μετρούμενη ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ελεύθερης κυκλοφορίας, κοντά σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, είναι από δεκάδες έως χιλιάδες φορές κάτω από τα θεσμοθετημένα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή όρια.
Για να γίνουν ακόμη πιο ασφαλή, τα ανώτατα όρια επιτρεπόμενης έκθεσης έχουν διαιρεθεί με έναν παράγοντα 50. Είναι δηλαδή τουλάχιστον 50 φορές κάτω από το πιθανολογούμενο κατώφλι εμφάνισης αμφιλεγόμενων βιολογικών επιπτώσεων.
Όλες οι μελέτες οι οποίες ισχυρίζονται ότι η Η/Μ Ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο παραβαίνουν μια βασική και απαράβατη Αρχή της έρευνας, την Αρχή της επαναληπτικότητος, το ‘θέσφατο’ της ορθής επιστήμης. Μία έρευνα καθίσταται έγκυρη και αληθινή, μόνον όταν μια άλλη ερευνητική ομάδα (χωρίς καμμία σύνδεση με την αρχική) στις ίδιες πειραματικές συνθήκες της αρχικής επιστημονικής ανακοίνωσης, καταλήγει στα ίδια ακριβώς πειραματικά αποτελέσματα. Υπογραμμίζεται ότι «Δεν υπάρχει ούτε μία πειραματική εργασία σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία να καταλήγει σαφώς ότι: η έκθεση σε χαμηλόσυχνη (π.χ. οικιακές συσκευές) ή ραδιοκυματική ακτινοβολία RF (π.χ. από τα κινητά) προκαλεί βιολογική βλάβη και το οποίο συμπέρασμα να έχει παραχθεί με τις ίδιες ακριβώς πειραματικές συνθήκες από άλλη ερευνητική ομάδα, ανεξάρτητη της πρώτης». Εάν αυτό δεν επιτυγχάνεται τότε με μαθηματική βεβαιότητα, η αρχική έρευνα κάπου πάσχει και δεν είναι αντικειμενική.
Οι ραδιοκυματικές συχνότητες (και ιδίως αυτές της 4G και 5G κινητής τηλεφωνίας) και με ισχύ εκατοντάδες έως χιλιάδες φορές υψηλότερη της κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιούνται στην ιατρική διάγνωση (π.χ. ΗΜ μαστογραφία και αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία) και θεραπεία (π.χ. διαθερμία) με εξαιρετικά αποτελέσματα, χωρίς καμμία υπόνοια πρόκλησης βιολογικής βλάβης στους ιστούς.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ – W.H.O), είναι πλέον οικονομική σπατάλη η έρευνα για πιθανές επιπτώσεις της κινητής τηλεφωνίας στην υγεία, καθώς δεν αναμένεται η ταυτοποίηση νέων κινδύνων για αυτήν.
Θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει η τρομολαγνεία και η αντιεπιστημονικότητα σε θέματα για τα οποία οι πολίτες είναι ευαίσθητοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι οι ενώ η κλίμακα κινδύνου έχει ως πλέον επικίνδυνη την υπεριώδη ακτινοβολία και στην συνέχεια με μειούμενη επικινδυνότητα το ραδόνιο, τις ακτίνες-Χ και πολύ χαμηλά την Η/Μ ακτινοβολία, οι πολίτες λανθασμένα (λόγω ελλιπούς ή διαστρεβλωμένης πληροφόρησης) φοβούνται ακριβώς αντίστροφα!
Η Φυσική είναι Θετική Επιστήμη. Κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές, οικονομικές, χημικές ή φυσικές συνθήκες, η Η/Μ Ακτινοβολία δεν είναι εφικτό να επηρεαστεί. Με απλά λόγια, δεν υπάρχει τρόπος η ακτινοβολία (το πολύ) των 11 μeV της κινητής τηλεφωνίας να προκαλέσει θραύση του DNA και μάλιστα στην διπλή έλικα (όταν δεν προκαλεί θραύση η ακτινοβολία των 3 εκατομμυρίων μeV της λάμπας δωματίου)!
Υπάρχουν σαφείς στατιστικές αποδείξεις μόνο για το ότι, με την αύξηση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων, αυξάνουν τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα.
Έγκυρη πληροφόρηση: «Οι Φυσικοί Ιατρικής – Ακτινοφυσικοί είναι οι μόνοι εκπαιδευμένοι και διαπιστευμένοι για να αποτιμήσουν την Η/Μ Ακτινοβολία και την θωράκισή μας έναντι αυτής. Οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα (ιατροί, μηχανικοί, βιολόγοι, κ.ά.) είναι γνώστες τμήματος του επιστημονικού πεδίου της Ακτινοπροστασίας αλλά όχι ειδικοί επί του θέματος. Από την άλλη πλευρά, καταγράφονται μεμονωμένοι επιστήμονες οι οποίοι θεωρούν επικίνδυνη για την υγεία την κινητή τηλεφωνία, όλοι ευρισκόμενοι εκτός αντικειμένου, αλλά έχουν αναδειχθεί από τα ΜΜΕ ως ανεξάρτητοι και αντικειμενικοί και απολαμβάνουν εξαιρετικά δυσανάλογης προβολής, ενώ οι απόψεις ΟΛΩΝ των ειδικών και ΟΛΩΝ των  επιστημονικών / ιατρικών ενώσεων κυριολεκτικά θάβονται. Γιατί; Γιατί ο πανικός και η ένταση πουλάνε.
Είναι πρακτικά αδύνατο να αποδειχθεί επιστημονικά ότι οποιοσδήποτε παράγοντας είναι εντελώς ακίνδυνος για την υγεία, ενώ αντίθετα είναι πολύ πιο εύκολο να αποδειχθεί ότι είναι, έστω και σε μικρό βαθμό, επικίνδυνος [Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας – ΕΕΑΕ] Κάνει κακό η χρήση του κινητού: Ναι. Τεράστιο. Η συνεχής ενασχόληση με το κινητό τηλέφωνο οδηγεί στην κοινωνική αποξένωση, στην δολοφονία του βιβλίου και του παιδικού παιχνιδιού και στην πρόκληση χιλιάδων αυτοκινητιστικών ατυχημάτων. Κίνδυνοι για τους οποίους δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Ιατρική αλλά μάλλον η Παιδεία…
“Την ακτινοβολία την σεβόμαστε, δεν την φοβόμαστε!”.

http://artinews.gr/%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1.html

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.