Μήπως Θεσμοί και Κυβέρνηση μας συμπαίζουν με την «ανάπτυξη» μας; | του Κώστα Λαμπρόπουλου

Μήπως Θεσμοί και Κυβέρνηση μας συμπαίζουν με την «ανάπτυξη» μας; | του Κώστα Λαμπρόπουλου

  • |

Το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού που η Κυβέρνηση μόλις κατέθεσε στη Βουλή βασίζεται στην πρόβλεψη ή στόχο αύξησης του ΑΕΠ κατά 2,7% το 2017.

  • του Κώστα Λαμπρόπουλου | ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | red line

Αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο. Όλοι μας ευχόμαστε να είναι και αληθές. Είναι, όμως, μια απλή πρόβλεψη ή ένας επιθυμητός στόχος. Μπορεί κανείς να δώσει βάση στο λόγο μιας Κυβέρνησης που έχει κατ’ επανάληψη δείξει ότι η πρώτιστη πολιτική προτεραιότητά της είναι η ιδιοτελής προπαγανδιστική διαχείριση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης και όχι η άρση των αιτιών της;

Έλα μου, όμως, που και οι Θεσμοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάνουν παρόμοιες προβλέψεις για το 2017. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ το 2017 κατά 2,7% (Μάϊος 2016) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει επίσης αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,77% (Οκτώβριος 2016).

Νακι’ ένα δεύτερο καλό νέο: η Ελληνική Κυβέρνηση και οι Θεσμοί συμφωνούν πλήρως σε κάτι (αλλά πολύ σημαντικό∙ την ανάπτυξη) και επιπλέον το “κύρος” των Θεσμών προσδίδει “αξιοπιστία” στον κατατεθέντα προϋπολογισμό της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Άρα, επιτέλους, βγαίνουμε στην ανάπτυξη!

Είναι, όμως, αξιόπιστες οι προβλέψεις των Θεσμών;

Ας εξετάσουμε την πρόσφατη ιστορία τους.

Το Μάϊο 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για το 2015 ανάπτυξη 2,9%. Η ανάπτυξη που επιτεύχθηκε το 2015 ήταν -0,2%, δηλαδή επήλθε ήπια ύφεση.

Το Μάϊο 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για το 2016εκ νέουανάπτυξη 2,9%. Η ανάπτυξη που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά το Μάϊο 2016 ότι θα επιτευχθεί το 2016ανέρχεται σε -0,3%, δηλαδή θα επέλθει ήπια ύφεση.

Το Μάϊο 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για το 2017εκ νέουανάπτυξη 2,7%. Υπάρχει κανένας ειδικός λόγος να πιστέψουμε ότι αυτή την φορά η πρόβλεψή της θα επαληθευτεί όταν για μία συνεχή τριετία εμφανίζει ως «πρόβλεψη» το ίδιο και απαράλλακτο νούμερο 2,7% έως 2,9%;

Το μόνο λογικό -και γι’ αυτό εντελώς παράλογο- συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι το ακόλουθο: «όταν θα έρθει η ανάπτυξη, αυτή θα είναι οπωσδήποτε λίγο μικρότερη του 3%».

Είναι παράλογο το συμπέρασμα αυτό επειδή το πότε θα έλθει η ανάπτυξη και το μέγεθος που αυτή θα έχει είναι μεταβλητές αλληλοσυνδεμένες και όχι συμπτωτικές.

Σε απλά ελληνικά, οι παρελθούσες προβλεπτικές επιδόσεις τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπήςδείχνουν ότι δεν έχει ιδέα για το πότε και το πόσο της ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Ας εξετάσουμε τώρα τις παρελθούσες προβλεπτικές επιδόσεις του ετέρου των Θεσμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Τον Οκτώβριο 2014 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει για το 2015 ανάπτυξη 2,9%. Η ανάπτυξη που επιτεύχθηκε το 2015 ήταν -0,2%, δηλαδή επήλθε ήπια ύφεση.

Τον Οκτώβριο 2015 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει για το 2016 ύφεση -1,3%. Η ανάπτυξη που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά τον Οκτώβριο 2016 ότι θα επιτευχθεί το 2016 ανέρχεται σε0,06%, δηλαδή στασιμότητα.

Τον Οκτώβριο 2016 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει για το 2017 ανάπτυξη 2,8%. Υπάρχει κανένας ειδικός λόγος να πιστέψουμε ότι αυτή την φορά η πρόβλεψή της θα επαληθευτεί όταν την προηγούμενη διετία οι προβλέψεις της πέφτουν στο αντίθετο  τερτατημόριο από εκείνο στο οποίο εμφανίζεται εκ των υστέρων η τιμή της πραγματικής μεταβολής του ΑΕΠ;

Σε απλά ελληνικά, οι παρελθούσες προβλεπτικές επιδόσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δείχνουν ότιδεν έχει ιδέα για το πότε και το πόσο της ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Επομένως, και επίσης σε απλά ελληνικά, η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει ιδέα για το πότε και το πόσο της ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Αυτό ας το κρατήσουν οι σύνεδροι στο 2ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα όταν ο κ. Πρωθυπουργός θα εξαγγέλλειαπό το βήμα του την προσεχή έξοδό τους στην αναπτυξιακή δυναμική που θα τους λυτρώσει -παραλλήλως- κι’ απ’ το εκ των πραγμάτων επιβληθένδιετές μνημονιακό μαρτύριό τους.

Και για να μην έχουν την παραμικρή αμφιβολία ότι το κυβερνητικό αναπτυξιακό σχέδιο αφορά σχεδόν αποκλειστικά τη δικιά τους πολιτικά λύτρωση θα θυμίσω ότι το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπει τη μείωση της ανεργίας από το 23,5% το 2016 στο 22,4% το 2017 όταν τον Ιούλιο 2016 η ΕΛΣΤΑΤ[i] υπολογίζει το μη εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στο 22,5+%.

Η υποσχόμενη “τρομερή”και “φοβερή” ανάπτυξη του 2,7% το 2017 θα μειώσει την ανεργία κατά 0,01%, άντε 0,02%!!!

Ποιόν αφορά, λοιπόν, “αυτή”η ανάπτυξη;


[i]http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=207361&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος