Απομακρύνθηκε το σύνολο των αμιαντούχων υλικών από το Λιμάνι της Πάτρας

Απομακρύνθηκε το σύνολο των αμιαντούχων υλικών από το Λιμάνι της Πάτρας

Με τον Πρόεδρο του ΟΛΠΑ Νίκο Κοντοέ συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Μπαλαμπάνης. Η συνάντηση αφορούσε την ενημέρωση του Αντιπεριφερειάρχη για την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης των Αμιαντούχων Υλικών, μετά την κατάρρευση του στεγάστρου στο παλιό λιμάνι Πατρών.

Όπως ανέφερε ο κος Κοντοές, οι εργασίες απομάκρυνσης των Υλικών Αμιάντου περατώθηκαν με πλήρη επιτυχία χωρίς να υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος για την υγεία των πολιτών και των εργαζομένων στο έργο. Ο Πρόεδρος του ΟΛΠΑ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αμεσότητα με την οποία αντιμετώπισε το θέμα της  Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας η οποία ως κύριο μέλημα  έχει την προστασία του περιβάλλοντος  και τον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας.  Στα άμεσα σχέδια του Οργανισμού είναι η στατική ενίσχυση του άλλου στεγάστρου, η αντικατάσταση των φύλλων του αμιάντου της επιστέγασης καθώς και η αισθητική αναβάθμιση της κατασκευής με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Ο κ. Μπαλαμπάνης ενημερώθηκε επίσης και για άλλες ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί ο ΟΛΠΑ, όπως η τοποθέτηση μόνιμης εγκατάστασης μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και η συνεχής επιτήρηση, η συντήρηση και ο επιμελής καθαρισμός των εκτάσεων που διαχειρίζεται ο ΟΛΠΑ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης πρότεινε την εξέταση από πλευράς του Οργανισμού της προοπτικής περαιτέρω  μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης από τα πλοία που διανυκτερεύουν στο λιμενικό χώρο μέσω έργων και εγκαταστάσεων που παράλληλα επιφέρουν εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο κ Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε επίσης  για την  πορεία της έγκρισης της χωροθέτησης μονάδας μικρής κλίμακας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για Ναυτιλιακές χρήσεις και για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «Κατασκευή διαδρόμου περιπολίας και επιτήρησης Λιμένα Πατρών» που θα γίνει στο νέο λιμένα για την αποφυγή ατυχημάτων από τη παράνομη είσοδο και  διέλευση προσφύγων και μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα στο λιμενικό χώρο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από τον  ΟΛΠΑ ο Διευθυντής Έργων και Τεχνικής Υποστήριξης  Φώτης Σμυρνής, ο  Διευθυντής Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Σταύρος Αντύπας και από το γραφείο ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης ο Δημήτρης Κολέτσος. Επίσης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ωΕλένη Σπυράκη και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος Ζώης Σπηλιόπουλος.