ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Γ.Σ. ΕΣΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Γ.Σ. ΕΣΑ

  • |

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου στις 1-6-2022, μέχρι της αναπληρώσεως διοικητικού οργάνου μετά εκλογών ή του διορισμού υπηρεσιακής διοίκησης, προβαίνει στην αναγγελία των αποφάσεων του σώματος μετά το πέρας των εργασιών της.

1. Διοικητικός Απολογισμός-Προγραμματισμός : Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία.

2. Οικονομικός Απολογισμός 2020 & 2021-Προυπολογισμός 2022 : Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία.

3.Θερινό πενθήμερο 2022 : Κλειστά τα καταστήματα τα Σάββατα Ιουλίου & Αυγούστου –      Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

4. Κυριακή των Βαΐων : Κλειστά – Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Γ.Σ.

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ