ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο.) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο.) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

  • |

Παρουσία πρόεδρων Κοινοτήτων και υπηρεσιακών στελεχών συνεδρίασε το Συντονιστικό  Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου επανέλαβε τη σημασία του συντονισμού δράσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων,  ζητήματα σχετικά με την ετοιμότητα των υπηρεσιών  που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ).

Επίσης η  διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων, η συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο εντός της επικράτειας του Δήμου, με έμφαση στο αγροτικό οδικό δίκτυο.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος