Δήμος Αγρινίου: «Καλούμε την κυβέρνηση…»

Δήμος Αγρινίου: «Καλούμε την κυβέρνηση…»

  • |

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. μετά από πρόταση που κατέθεσε το ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΝΙΟ, για να συζητηθεί το θέμα των νέων εξελίξεων στο ζήτημα της εκτροπής του Αχελώου, εξέδωσε στις 29 Μαΐου 2017 ψήφισμα με αύξοντα αριθμό απόφασης 176/2017, το οποίο αναφέρεται στην «μεθόδευση» που επιχειρεί η Κυβέρνηση, για την συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων της Εκτροπής, με την αδειοδότηση του ΥΗΣ Μεσοχώρας,.

Μ” αυτό καλεί την κυβέρνηση, «να μην προχωρήσει στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΥΗΣ της Μεσοχώρας, ως έργου «ανεξάρτητου» από την εκτροπή, πριν αναθεωρήσει τα Σχέδια Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας , γιατί ούτε «ανεξάρτητο» είναι, ούτε μόνο ενεργειακό».

Αντ’ αυτού την καλεί «να προχωρήσει, ως οφείλει, στην σφράγιση της σήραγγας εκτροπής και την επαναφορά της λεκάνης απορροής του άνω ρου του Αχελώου στην φυσική και περιβαλλοντική κατάσταση προ της δημιουργίας των φραγμάτων στις θέσεις Συκιά και Μεσοχώρα».

Με την ευκαιρία να ενημερώσουμε ότι όσοι από τη Αγρίνιο ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πορεία, που οργανώνει την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 στις 12 το μεσημέρι στο φράγμα της Μεσοχώρας, το “ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΑXΕΛΩΟΣ SOS”, το ραντεβού αναχώρησης από Αγρίνιο είναι στις 7:30 το πρωί της Κυριακής από το σταθμό του τρένου. Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά αυτοκίνητα και ισόποση συμμετοχή στα έξοδα μεταφοράς για κάθε αυτοκίνητο. Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 6931 121632 και 6937 037399

Ολόκληρο το ψήφισμα έχει ως εξής:

α) Επειδή για πάνω από 20 χρόνια το σύνολο των κυβερνήσεων της χώρας, εμμονικά και με παραπειστικές μεθοδεύσεις επιδιώκουν, χωρίς να το επιτυγχάνουν, να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν, παράνομα και καταχρηστικά, το έργο της εκτροπής του Αχελώου ,

β) επειδή οι φορείς της Αιτωλοακαρνανίας, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Αγρινίου δαπανώντας χρήματα των δημοτών του, πέτυχαν μαζί με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Δίκτυο Μεσόγειος SOS, να αναστείλουν και να ακυρώσουν το σύνολο των έργων της εκτροπής επτά φορές: 1η) 2759 και 2760/1994 Ε’ Τμ. ΣτΕ. 2η) 3478/2000 Ολομ. ΣτΕ. 3η) 1688/2005 Ολομ. ΣτΕ. 4η) 141/2010 τμ. Αναστ. ΣτΕ. 5η) 141/2010 τμ. Αναστ. ΣτΕ. 6η) 151/2011 τμ. Αναστ. ΣτΕ. 7η) 26/2014 Ολομ. ΣτΕ,

γ) επειδή η τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ με αριθμό 26/2014 αποδέχεται όλους τους λόγους ένστασης που είχαν προβάλει οι φορείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που αντιτίθενται στην εκτροπή του Αχελώου, λόγω των παραβιάσεων • του αρθ. 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος • της κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα • της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων • της Οδηγίας
592/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και τα είδη • της Σύμβασης της Γρανάδας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς,

δ) επειδή και η σημερινή συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, παρά τα όσα παραπειστικά και μεθοδευμένα διατείνεται, εξακολουθεί να εντάσσει στα συνεχιζόμενα έργα των Προγραμμάτων Δημοσίων Δαπανών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το έργο «ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΧΕΛΩΟΥ», εγγράφοντας τα τελευταία δυόμιση χρόνια της διακυβέρνησής της στην αντίστοιχη ΣΑΕ 064 ποσό 3.326.740 ευρώ για την συνέχιση και ολοκλήρωση της εκτροπής, ήτοι: για το έτος 2015, ποσό 1.149.960 ευρώ, όπως αυτό αναγράφεται στη σελίδα 8 της ΚΥΑ 28388/13-3-2015, για το έτος 2016, ποσό 37.780, όπως αυτό αναγράφεται στη σελίδα 20 του ΦΕΚ 274B-11.2.2016 και για το έτος 2017, ποσό 2.139.000 ευρώ όπως αυτό αναγράφεται στη σελίδα 21 ΦΕΚ 940B-21.3.2017

ε) επειδή τα παραπάνω χρήματα δαπανώνται καταχρηστικά, για ένα έργο που, όχι μόνο έχει κριθεί παράνομο και έχει διακοπεί η συνέχισή του, αλλά απομυζά, όπως αποδεικνύεται και σημαντικά κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού σε μια περίοδο μάλιστα οικονομικά δύσκολη και περιοριστική για σημαντικούς τομείς την εθνικής οικονομίας,

στ) επειδή δεν έχει γίνει γνωστό κανένα σχέδιο για έργα αποκατάστασης των καταστροφών που έχουν συντελεστεί στη Συκιά κατά την κατασκευή του εκεί φράγματος και τη σφράγιση της σήραγγας εκτροπής, γεγονός που αποδεικνύει ακόμα περισσότερο τη συνέχιση της διασύνδεσης του έργου της Μεσοχώρας με την εκτροπή,

ζ) επειδή βρίσκονται σε ισχύ με Υπουργική Απόφαση τα Σχέδια Υδατικών Διαμερισμάτων της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, τα οποία επιτρέπουν την μεταφορά υδάτων του Αχελώου προς την Θεσσαλία με ανώτατο όριο τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια (205 εκ.) κυβικά μέτρα ετησίως.

η) επειδή διαφαίνεται σαφώς η προσπάθεια τμηματικής αδειοδότησης και ολοκλήρωσης της εκτροπής, μέσα από τη δήθεν ανεξάρτητη λειτουργία των φραγμάτων Μεσοχώρας και Συκιάς,

θ) επειδή σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ (26/2014 παρ. 14, σελ. 31,32), αμφισβητείται η δυνατότητα της εκ των υστέρων «νομιμοποίησης» περιβαλλοντικών όρων, με την προσαρμογή των σχεδίων διαχείρισης στα ήδη προγραμματισμένα και κατασκευασμένα έργα της εκτροπής, με αποτέλεσμα το έργο να μην μπορεί να διολισθαίνει από αρδευτικό σε ενεργειακό, και από εκεί σε υδρευτικό περιβαλλοντικό, τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σχεδίου (ύψη φραγμάτων, διατομές σηράγγων κ.λπ.) παραμένουν αναλλοίωτα και είναι στα μεγέθη της εκτροπής των 1,1 δις κυβ. μέτρων νερού,

ι) επειδή εξ αυτού ακυρώνεται η προοπτική της λειτουργίας του φράγματος της Μεσοχώρας ως αμιγώς ενεργειακού έργου,

ια) επειδή βλέπουμε να εξελίσσεται ένα σχέδιο τμηματικής ολοκλήρωσης του φαραωνικού σχεδίου εκτροπής του Αχελώου, με τη σήραγγα εκτροπής ανοικτή και τα φράγματα να διατηρούν τα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για να συνδεθούν και να λειτουργήσουν ως μέρη της εκτροπής,

ιβ)επειδή το παραπάνω σχέδιο διαχείρισης υδάτων έχουν προσβάλει στο ΣτΕ με αίτηση ακυρώσεως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Δίκτυο Μεσόγειος SOS,

ιγ) επειδή η εκδίκαση της ως άνω αίτησης ακύρωσης εκκρεμεί έως και σήμερα,

ιδ) επειδή, όσοι υποστηρίζουν ότι το ΥΗΕ της Μεσοχώρας είναι έτοιμο και σε αναμονή λειτουργίας, ψεύδονται ασύστολα, όπως αποδεικνύεται από την «Επικαιροποιημένη δαπάνη έργων Αχελώου» που πραγματοποιήθηκε το 2012, σύμφωνα με την οποία το κόστος ολοκλήρωσης των έργων Μεσοχώρας ανέρχεται σε 140 εκατ. Ευρώ,

ιε) επειδή ο Αχελώος δεν είναι βρύση, ούτε έχει ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα τον ανοίγουν και θα τον κλείνουν σύμφωνα με τα συμφέροντα τους, μετατρέποντας το νερό από φυσικό στοιχείο, απαραίτητο για την ύπαρξη και διατήρηση της ζωής, σε ενεργειακό και αρδευτικό εμπόρευμα,

ΚΑΛΟΥΜΕ την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΥΗΣ της Μεσοχώρας, ως έργου «ανεξάρτητου» από την εκτροπή, πριν αναθεωρήσει τα Σχέδια Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας , γιατί ούτε «ανεξάρτητο» είναι, ούτε μόνο ενεργειακό.

Την ΚΑΛΟΥΜΕ επίσης να προχωρήσει, ως οφείλει, στην σφράγιση της σήραγγας εκτροπής και την επαναφορά της λεκάνης απορροής του άνω ρου του Αχελώου στην φυσική και περιβαλλοντική κατάσταση προ της δημιουργίας των φραγμάτων στις θέσεις Συκιά και Μεσοχώρα.