Η υπεράσπιση της Κυριακάτικης Αργίας και η νομοθετική κατοχύρωσή της μας αφορά όλους.

Η υπεράσπιση της Κυριακάτικης Αργίας και η νομοθετική κατοχύρωσή της μας αφορά όλους.

Φίλε καταναλωτή

Συμπολίτισσα και Συμπολίτη

Η υπεράσπιση της Κυριακάτικης Αργίας και η νομοθετική κατοχύρωσή της μας αφορά όλους.

Και  μας αφορά όλους γιατί το δικαίωμα στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο για τον άνθρωπο, την οικογένεια, την κοινωνία στο σύνολό της, είναι μια συλλογική κατάκτηση μέσα από αγώνες αιώνων.

Μια ΄΄συλλογική κατάκτηση΄΄ λοιπόν που  συλλογικά και συνολικά καλούμαστε σήμερα να την υπερασπιστούμε.

Αν αυτό δεν γίνει σήμερα με αποφασιστικότητα, με κοινή στάση και κοινή δράση όλων των κοινωνικών στρωμάτων, με αλληλεγγύη και κατανόηση, είναι σίγουρο ότι στο πολύ κοντινό μέλλον θα είναι πολύ αργά.

Η κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας που επιχειρείται σήμερα στον κλάδο του εμπορίου αποσκοπεί  (μαζί και με όλα τα υπόλοιπα μέτρα που ψηφίστηκαν και ψηφίζονται διαρκώς από παλαιομνημονιακές και νεομνημονιακές κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις) στον πλήρη αφανισμό των χιλιάδων μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων.

Στην κοινωνική απομόνωση και τον εξαπονδρισμό των ιδίων αλλά και των εργαζόμενων στο λιανικό εμπόριο.