Πρόσκληση για την 1η/2019 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Πρόσκληση για την 1η/2019 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

  • |

Πρόσκληση για την 1η/2019 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00), οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 78, παρ. 3 του νόμου 4555/2019).