Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε 304 άτομα

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε 304 άτομα

  • |

Η Δ/νση  Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του  Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με τους Γιατρούς  του Κόσμου, πραγματοποίησε στο Κοινωνικό Ιατρείο, στις  22,23 και 24 Ιανουαρίου 2016, πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα με σκοπό να βοηθήσει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης να καλύψουν ανάγκες που αφορούν την  ιατρική τους περίθαλψη.

Ειδικότερα, μέσω της Κινητής Ιατρικής Μονάδας, των Γιατρών του Κόσμου, 304 συνολικά δικαιούχοι κάρτας  του Κοινωνικού Ιατρείου και ανασφάλιστα άτομα κατά προτεραιότητα, υποβλήθηκαν σε:

-Προληπτικό  Οδοντιατρικό Έλεγχο: 117 (ενήλικες & παιδιά)

– Γυναικολογική Εξέταση. (Ψηλάφηση μαστού ,Τεστ ΠΑΠ):       94 γυναίκες

-Παιδιατρικό Διαγνωστικό Έλεγχο και Εμβολιασμό: 93 παιδιά