Έρευνα ΕΚΑ: Το 60% των ανέργων παραμένει εκτός εργασίας για πάνω από δύο χρόνια!

Έρευνα ΕΚΑ: Το 60% των ανέργων παραμένει εκτός εργασίας για πάνω από δύο χρόνια!

  • |

Σημαντικά και άκρως αποκαλυπτικά για την κατάσταση που βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων είναι τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), με θέμα «Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής».

Σε ό,τι αφορά τους ανέργους, η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στην έρευνα ανήκαν στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων. Οι 6 στους 10 δήλωσαν πως παραμένουν σε καθεστώς ανεργίας περισσότερο από δύο χρόνια.

Από τα πλέον σημαντικά ευρήματα της έρευνας είναι και το ότι επίδομα ανεργίας λαμβάνει μόνο ο ένας στους 20 άνεργους.

Αναφορικά με τους τρόπους αναζήτησης εργασίας, επικρατέστερος τρόπος, σύμφωνα με την έρευνα, είναι η αναζήτηση μέσω γνωστών και φίλων (65,7%). Ακολουθεί η αναζήτηση εργασίας μέσω αγγελιών (57,7%). Το 26,3% αποστέλλει βιογραφικά σε επιχειρήσεις και το 6,8% προχωρά και σε επίσκεψη «χτυπώντας πόρτες εργοδοτών». Μέσω του ΟΑΕΔ αναζητά εργασία ο ένας στους πέντε άνεργους (20,9%), με τους μισούς από αυτούς να δηλώνουν τον ΟΑΕΔ ως τον κύριο τρόπο αναζήτησης εργασίας.

Επίσης, οι 6 στους 10 άνεργους (62,1%) αναζητούν μια οποιαδήποτε εργασία, ενώ μόλις ο ένας στους τέσσερις αναζητά συγκεκριμένη εργασία στο αντικείμενό του. Όσο αυξάνεται ο χρόνος ανεργίας, αλλά και η ηλικιακή κατηγορία των ανέργων, τόσο αυξάνεται και το ποσοστό όσων αναζητούν μια οποιαδήποτε εργασία με μειωμένες απαιτήσεις.

Ο ένας στους τέσσερις άνεργους (25,5%) ανέφερε, μάλιστα, πως είναι διατεθειμένος να αλλάξει τόπο διαμονής προκειμένου να βρει εργασία αλλού, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μετανάστευση στο εξωτερικό. Το ποσοστό της ενδεχόμενης μετανάστευσης καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένο στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Στην ηλικιακή κατηγορία 18-34 ο ένας περίπου στους δύο νέους δηλώνει πως θα έφευγε στο εξωτερικό αν εύρισκε εργασία.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων είχαν προηγούμενη απασχόληση (94,5%) ενώ το 5,5% είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας. Το 12% των ανέργων ανέφεραν πως είχαν δική τους επιχείρηση.

Ως λόγοι διακοπής την εργασιακής απασχόλησης αναφέρονται η απόλυση (25%), το κλείσιμο της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν (20,2%), η λήξη της σύμβασης ή του έργου (17,1%). Το 17,7% ανέφερε ως λόγο διακοπής της εργασιακής απασχόλησης την παραίτηση –σχετικά περισσότερο οι γυναίκες και οι νέοι- ενώ το 12% δήλωσαν πως έκλεισαν την επιχείρηση που οι ίδιοι είχαν.

Σε προγράμματα κατάρτισης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας συμμετείχε κατά την διάρκεια της περιόδου ανεργίας το 13% των ανέργων. Το ποσοστό συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης ή επανένταξης στους μακροχρόνια άνεργους καταγράφεται στο 16%.

Το 42,6% των ανέργων δήλωσαν πως κατά την περίοδο της ανεργίας τους έχει τύχει να εργαστούν περιστασιακά (σποραδικά, μεροκάματα πού και πού). Το ποσοστό της περιστασιακής απασχόλησης των ανέργων καταγράφεται σχετικά υψηλότερο στην μικρότερη (18-34) αλλά και μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία άνω των 55 ετών.

Ταυτότητα έρευνας

Στόχος της έρευνας: Στόχος της έρευνας ήταν η συστηματική συλλογή πρωτογενών πληροφοριών σχετικά με την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στους τομείς της εργασίας, των συνθηκών διαβίωσης και της συνδικαλιστικής απήχησης τόσο στον πληθυσμό των εργαζομένων όσο και των ανέργων στην Αττική.

Πληθυσμός της έρευνας: Εξεταζόμενο πληθυσμό αποτελούν οι μισθωτοί εργαζόμενοι, απασχολούμενοι στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και οι άνεργοι, ηλικίας 18 -65 ετών στην περιοχή της Αττικής.

Μέγεθος δείγματος: Το μέγεθος δείγματος ανέρχεται στον αριθμό των 1.501 ατόμων αντιπροσωπευτικής επιλογής.

Κατανομή δείγματος με βάση στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Εργαζόμενοι: 1.001, Άνεργοι 500.

Χρονικό διάστημα διεξαγωγής: 22 Νοεμβρίου 2017 έως 15 Δεκεμβρίου 2017.

Δείτε αναλυτικά όλα τα αποκαλυπτικά γραφήματα της έρευνας για τους ανέργους