Περίπου 11% των «κόκκινων» οφειλετών οι στρατηγικοί κακοπληρωτές

Περίπου 11% των «κόκκινων» οφειλετών οι στρατηγικοί κακοπληρωτές

Χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις κινείται το ποσοστό των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια,οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως στρατηγικοί κακοπληρωτές. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της PWC η οποία παρουσιάστηκε στις τράπεζες, πρόκειται για ένα ποσοστό της τάξης του 11%, το οποίο προέκυψε μετα από λεπτομερή ανάλυση του προφίλ των «κόκκινων» δανειοληπτών.

Η μελέτη αυτή δείχνει ότι υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας στρατηγικών κακοπληρωτών, ο οποίος δεν ξεπερνά το 10% – 11% των NPLs, ενώ υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων οφειλετών που δυνητικά μπορούν να εξελιχθούν σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, αναλόγως του πώς θα τους συμπεριφερθεί η τράπεζα. Πρόκειται για σημαντικά ευρήματα, τόσο γιατί αφενός οι «βαμμένοι» αντιρρησίες πληρωμών είναι λιγότεροι των αρχικώς εκτιμώμενων, όσο και διότι αφετέρου η στάση όσων αποφασίζουν να μην πληρώσουν εξαρτάται εν πολλοίς και από το πώς τους έχει συμπεριφερθεί η τράπεζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα της PWC χωρίζει τους δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε πέντε «φυλές».

Καταρχάς είναι οι «νοικοκύρηδες». Δανειολήπτες οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 50% των οφειλετών και οι οποίοι θέλουν να πληρώσουν, αλλά αντικειμενικά δεν μπορούν.

Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το 100% των δανειοληπτών με «κόκκινα» δάνεια περιλαμβάνει δανειολήπτες που πληρώνουν περιστασιακά, αναποφάσιστους, περιθωριακούς και στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Αυτοί που πληρώνουν περιστασιακά είναι οφειλέτες που έχουν τη δυνατότητα, θέλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους και περιστασιακά καταβάλλουν κάποιες δόσεις. Από την έρευνα της PWC προκύπτει ότι αυτοί αναλογούν στο 5% των NPLs.

Τριπλάσιο από αυτό είναι το ποσοστό όσων δεν έχουν αποφασίσει αν θα πληρώσουν ή όχι τις οφειλές τους. Οι συγκεκριμένοι αξιολογούν, σε μεγάλο βαθμό, τη στάση της τράπεζας για να αποφασίσουν αν θα την πληρώσουν ή όχι.

Στους περιθωριακούς οφειλέτες κατατάσσονται αυτοί που ούτε θέλουν, αλλά ούτε και αντέχουν οικονομικά να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, με αποτέλεσμα να τους είναι αδιάφορο αν η τράπεζα θα προχωρήσει σε κατάσχεση ή πλειστηριασμό εναντίον τους.

Και, τέλος, οι «βέροι» στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, αλλά δεν θέλουν. Το ποσοστό αυτών υπολογίζεται στο 10% – 11% και το ζητούμενο είναι να μειωθεί και όχι να προσαυξηθεί από μερίδα δανειοληπτών που κατατάσσονται στους αναποφάσιστους.

.economy365.gr