Κωδικός Ακίνητα: Ποιες φοροαπαλλαγές ζητούν οι τράπεζες

Κωδικός Ακίνητα: Ποιες φοροαπαλλαγές ζητούν οι τράπεζες

Πέντε μειώσεις φόρων και φοροαπαλλαγές που βαραίνουν τα ακίνητα ζητούν οι τράπεζες, προκειμένου να μειώσουν το κόστος απόκτησής τους ενόψει των μαζικών αγορών των ακινήτων που θα βγουν στον πλειστηριασμό εντός του 2018. Στις προτάσεις που έχουν καταθέσει και οι οποίες θα τεθούν σε γνώση των θεσμών κατά την άφιξή τους την μεθεπόμενη εβδομάδα, περιλαμβάνεται η μείωση του φόρου μεταβίβασης, η απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ, η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Ακινήτων, καθώς και η κατάργηση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα χαρτοφυλάκια ακινήτων που διαθέτουν προς πώληση.

Ευγενία Τζώρτζη 

Ο προγραμματισμός προβλέπει τη διενέργεια 10.000 πλειστηριασμών εντός του έτους και πρόθεση των τραπεζών είναι να αγοράσουν οι ίδιες έως και το 80% των ακινήτων που θα βγουν στο σφυρί, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν μια νέα καθίζηση των τιμών που θα συμπαρέσυρε και στην υποχώρηση των εξασφαλίσεων που έχουν εγγράψει στους ισολογισμούς τους.

Οι τράπεζες είναι διατεθειμένες όχι μόνο να διαθέσουν περί το 1 δισ. ευρώ για την αγορά των ακινήτων που θα βγουν στον πλειστηριασμό, αλλά να αναλάβουν και το κόστος διαχείρισης αυτών των ακινήτων, για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να ισορροπήσει η αγορά και να δημιουργηθεί ζήτηση.

Πρόκειται, όπως εξηγούν, για ένα σημαντικό βάρος, αφού περιλαμβάνει όχι μόνον το κόστος απόκτησης, αλλά κυρίως το φορολογικό βάρος που είναι υψηλό, με δεδομένο την υψηλή φορολογία που βαραίνει την ακίνητη περιουσία στη χώρα μας.

Στη βαριά φορολογία, θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος για το ξεκαθάρισμα του ακινήτου, δηλαδή την τακτοποίηση και τη νομιμοποίηση ημιυπαίθριων χώρων και φυσικά το κόστος συντήρησης, προκειμένου τα ακίνητα αυτά να μη χάσουν μέρος της αξίας τους και να πωληθούν στη συνέχεια σε ελκυστικές τιμές. Στις προτάσεις που έχουν καταθέσει περιλαμβάνεται:

• Η ελάφρυνση από το Φόρο Μεταβίβασης ή η εφαρμογή του στην εμπορική αξία και όχι στην αντικειμενική, όταν η τράπεζα αγοράζει το ακίνητο από το δανειολήπτη προκειμένου εκείνος να απαλλαγεί από το χρέος του. Στην περίπτωση που η αγορά συνοδεύεται με τη ρύθμιση ή τη διαγραφή χρέους προτείνεται η πλήρης απαλλαγή από την επιβάρυνση του Φόρου Μεταβίβασης. Σήμερα ο φόρος μεταβίβασης, που βαραίνει τα ακίνητα με οικοδομική άδεια πριν 2006, διαμορφώνεται στο 3,09% και εφαρμόζεται στην υψηλότερη αξία μεταξύ αντικειμενικής και εμπορικής τιμής.

• Η μείωση ή η απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ για το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων που οι τράπεζες διαθέτουν προς πώληση. Σήμερα εκτός από τον κύριο φόρο, εφαρμόζεται και συμπληρωματικός, εάν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπόκειται σε συμπληρωματικό φόρο με συντελεστή 0,55%, ενώ για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται, υπολογίζεται συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ με συντελεστή 0,1%

• Η κατάργηση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στα χαρτοφυλάκια ακινήτων που διαθέτουν προς πώληση. Σήμερα εφαρμόζεται με συντελεστές από 0,25-0,35 τοις χιλίοις επί του γινομένου της επιφάνειας, παλαιότητας και τιμής ζώνης

• Η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) στις περιπτώσεις που η Τράπεζα αποκτά ακίνητο που ανήκει σε εταιρία εξωχώρια εταιρεία. Ο φόρος διαμορφώνεται στο 15% για ορισμένα νομικά πρόσωπα π.χ. για τις Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και η υποχρέωση για την καταβολή του φόρου και των προσαυξήσεων σωρευτικά λειτουργεί απαγορευτικά για την απόκτηση τέτοιου είδους ακινήτων από τις τράπεζες και

• Η ελάφρυνση ή επιβολή πάγιων Τελών Μεταγραφής στο Κτηματολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο κατά την αγορά του ακινήτου από δανειολήπτη.

.mononews.gr