Σεξουαλική ευημερία και δημόσια υγεία

Σεξουαλική ευημερία και δημόσια υγεία

  • |

Η σεξουαλική ευημερία, όσον αφορά την κοινή κατανόηση της σεξουαλικής υγείας, σκιαγραφεί μια πολύ ευρύτερη προοπτική της δημόσιας υγείας σχετικά με τη σεξουαλικότητα, η οποία οφείλει να απλώνεται πέρα από τη σεξουαλική υγεία. Συνήθως η σεξουαλική υγεία αφορά τη ρύθμιση της γονιμότητας, την πρόληψη και διαχείριση σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων, την πρόληψη γύρω από τη σεξουαλική βία και τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες.

Απόστολος Ζιώγας*

Ετσι, μπορεί η σεξουαλική ευχαρίστηση να σχετίζεται τόσο με τη σεξουαλική υγεία όσο και με τη σεξουαλική ευημερία, η διακριτή ωστόσο σχέση της με τη δημόσια υγεία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, καθότι απαιτεί αποφασιστικότητα, συναίνεση, ασφάλεια, ιδιωτικότητα, εμπιστοσύνη και ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης των σεξουαλικών σχέσεων. Αλλωστε, η ευχαρίστηση επιζητά θεμελιώδεις κοινωνικούς και πολιτισμικούς όρους σεξουαλικών δικαιωμάτων όσον αφορά την ισότητα, τη μη διάκριση, την αυτονομία, τη σωματική ακεραιότητα και την ελευθερία έκφρασης.

Η σεξουαλική δικαιοσύνη εν γένει σχετίζεται με προσπάθειες που γίνονται για την εξασφάλιση κοινωνικής, πολιτιστικής και νομικής υποστήριξης πάνω σε δίκαιες, προσωποκεντρικές, σεξουαλικές και αναπαραγωγικές εμπειρίες. Η δημόσια υγεία επομένως παίζει καθοριστικό ρόλο στην τεκμηρίωση μα και στον περιορισμό των δυσμενών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τις ανισότητες γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για παράδειγμα, η δημόσια υγεία έπαιξε κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση της βίας και των διακρίσεων που συνδέονται με τη σεξουαλικότητα μεταξύ των ατόμων που ζουν με HIV.

Αρα, χρειάζονται δημόσιες προσεγγίσεις που να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς σεξουαλικές εμπειρίες, καθώς και τα τραύματα που αντηχούν δυστυχώς σε όλη τη διάρκεια της ζωής, επηρεάζοντας καταλυτικά αυτό που λέγεται σεξουαλική ευημερία. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η δημόσια υγεία να υιοθετήσει και να ενσωματώσει τη σεξουαλική ευημερία στις προσπάθειες που γίνονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν διάχυτες ανισότητες σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική συμπεριφορά. Γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι σπάνια αναφέρονται στη σεξουαλική ευημερία αυτή καθαυτή, αν και η έννοια συνάγεται από την ιδέα μιας σεξουαλικής ζωής που υποτίθεται ότι είναι καλή ή πηγαίνει καλά. Τα φαρμακεία μερικές φορές πωλούν προϊόντα, όπως τζελ, συμπληρώματα διατροφής, βοηθήματα γονιμότητας, υπό το λάβαρο της σεξουαλικής ευημερίας. Αυτή η εμπορευματοποίηση πιθανώς επηρεάζει την κατανόηση του κοινού και εστιάζει την προσοχή σε ένα στενό σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης για να κρίνει εάν η σεξουαλική ζωή πηγαίνει καλά ή όχι. Πολλοί επιστήμονες έχουν ορίσει τη σεξουαλική ευημερία ως τη γνωστική και συναισθηματική αξιολόγηση της σεξουαλικότητας ενός ατόμου, στρέφοντας την προσοχή σε διάφορες πτυχές όπως: σεξουαλική ασφάλεια, σεξουαλικός σεβασμός, σεξουαλική αυτοεκτίμηση, ανθεκτικότητα σε σχέση με προηγούμενες σεξουαλικές εμπειρίες, συγχώρεση προηγούμενων σεξουαλικών γεγονότων, αυτοδιάθεση στη σεξουαλική ζωή και άνεση με τη σεξουαλικότητα κάποιου.

Ακούγεται ίσως παράδοξο το να θεωρήσουμε την ευημερία ως έγκυρο στόχο της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι υφίστανται υποκειμενικές και μεταβλητές ιδιότητες της ευημερίας που επηρεάζονται αναγκαστικά από κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια και διαδραματίζονται σε ατομικές συμπεριφορές και ενέργειες. Η πανδημία της Covid-19 και οι διακοπές της μετανάστευσης που αλλάζουν τη ζωή έχουν αλλάξει σαφώς και τις σεξουαλικές προτεραιότητες. Μια προσέγγιση σεξουαλικής ευημερίας αναγνωρίζει τα τραύματα που σηματοδοτούν τις μοναδικές ανάγκες των περιθωριοποιημένων ατόμων. Αυτή η αναγνώριση συνεπάγεται εφαρμογή μέτρων για την υγεία του πληθυσμού που είναι αντικαταπιεστικά και προσαρμοσμένα στα πολιτισμικά συμφραζόμενα της κοινωνίας μας. Καθώς η ευημερία του πληθυσμού εξακολουθεί να αποτελεί φιλόδοξο στόχο της δημόσιας υγείας, η σεξουαλική ευημερία αναδεικνύεται ως σημαντικό συστατικό της συνολικής ευημερίας. Σε κάθε περίπτωση, η ευχαρίστηση αποτελεί πρωταρχικό κίνητρο για το σεξ.

Οι επιπτώσεις της καραντίνας και της σωματικής απόστασης καθώς και οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας είναι βέβαιο ότι θα έχουν μόνιμες επιπτώσεις στη σεξουαλική ευημερία. Το να αλλάξει η σκέψη μας για τη σεξουαλικότητα, σε επίπεδο δημόσιας υγείας, θα διευκολύνει την αναδιοργάνωση των κοινωνικών δομών για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της προσοχής όσον αφορά την ευημερία του πληθυσμού. Σε κάθε περίπτωση, άξιο λόγου είναι αυτό που είχε πει ο Πλούταρχος κάποτε: «Ελληνες την του σπέρματος πρώσιν απουσίαν καλούσιν και συνουσίαν την μίξιν», δηλαδή, οι Ελληνες ονομάζουν την εκσπερμάτιση «απουσία» και το σμίξιμο «συνουσία».

*βιολόγος

efsyn.gr