Παίζουν μπάλα με το πόρισμα

Παίζουν μπάλα με το πόρισμα

ΜΙΧAΛΗΣ ΧΑΡΙAΤΗΣ

Φώτα, κάμερα, πάμε… Το σκηνικό έχει στηθεί και ήδη η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση σκοπεύουν να το εκμεταλλευτούν στο έ­πακρο. Πεδίο δόξης λαμπρό η Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια των πολιτικών κομμάτων και των ΜΜΕ, ένα θέμα που η κάθε πλευρά έχει λόγο να προσπαθήσει να το κρατήσει πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι αποτελεί κορυφαίο ζήτημα που μπορεί να αλ­λάξει την ατζέντα, ενώ το «στρατόπεδο» της αξιωματικής αντιπολίτευ­σης πιστεύει ότι μπορεί να στριμώξει πολιτικά το Μέγαρο Μαξίμου.

Το πόρισμα της κυβερνητικής πλει­οψηφίας για την Εξεταστική ανα­μένεται να τεθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τετάρτη το μεσημέρι, με τους πολι­τικούς αρχηγούς να μπορούν να παρέμβουν και να τοποθετηθούν στη συνεδρίαση. Η συ­ζήτηση στη Βουλή αναμένεται «καυτή», κα­θώς η εικόνα που διαμορφώνεται αυτές τις μέρες θέλει τους Τσίπρα και Μητσοτάκη να ακονίζουν τα μαχαίρια τους σχετικά με τα α­ποτελέσματα των πολύμηνων εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής.

Το πόρισμα της Εξεταστικής παραδόθηκε στα χέρια του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση τη Δευτέρα, αφού πρώτα τα μέλη της Επιτροπής «συμφώνησαν» ότι… διαφω­νούν για το πόρισμα για τα «θαλασσοδάνεια» σε πολιτικά κόμματα και ΜΜΕ. Με συντριπτι­κή πλειοψηφία πάντως τα μέλη της Εξεταστι­κής (διαφώνησαν μόνο οι βουλευτές-μέλη της Ν.Δ.) αποφάσισαν να σταλεί το ογκώδες τελικό πόρισμα της Επιτροπής στην Εισαγ­γελία. Οι «γαλάζιοι» βουλευτές πρότειναν το πόρισμα να το αποστείλει στη Δικαιοσύνη η Ολομέλεια της Βουλής.

Ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» υπογράμμισε τις πολιτικές ευθύνες που αναδείχθηκαν α­πό την Εξεταστική Επιτροπή για Ν.Δ. και ΠΑ-ΣΟΚ, σημειώνοντας πως «η μάχη τώρα συνε­χίζεται και τον λόγο έχει τώρα η Δικαιοσύνη». Όπως σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, «ήταν ακριβώς η Εξεταστική Επιτροπή που επέβα­λε ξανά την κανονικότητα και τη νομιμότητα στο πεδίο της χρηματοδότησης κομμάτων και ΜΜΕ. Διότι ήταν η εκκίνηση των εργα­σιών της Επιτροπής που οδήγησε τραπεζικά ιδρύματα και εποπτικούς οργανισμούς να ε­φαρμόσουν τους κανόνες. Δεκάδες δάνεια καταγγέλθηκαν, ενώ σωρεία παράνομων πρά­ξεων ήρθαν στο φως».

Δάνεια – αέρα

Πηγές της κυβέρνησης σημείωναν ότι στο πόρισμα της Εξεταστικής καταγράφεται η δα­νειοδότηση ΜΜΕ καθώς και των Ν.Δ. – ΠΑ-ΣΟΚ με «αέρα» αλλά και η στήριξη των ΜΜΕ στις ασκούμενες πολιτικές των δύο αυτών κομμάτων, εξυπηρετώντας την επικοινωνιακή πολιτική και την ηγεμονία τους. Σύμφωνα με το Μαξίμου, «για το όργιο παράνομων δανει­οδοτήσεων υπάρχουν ποινικές ευθύνες πο­λιτικών και τραπεζικών στελεχών καθώς και υψηλόβαθμων στελεχών μεγάλων εκδοτικών συγκροτημάτων», ενώ «μέχρι τώρα» δεν προ­κύπτουν ποινικές ευθύνες για υπουργούς. Ό­μως σημείωναν χαρακτηριστικά πως «εάν κα­τά τη διάρκεια των δικαστικών ερευνών που θα πυροδοτήσει το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής οι αρμόδιοι εισαγγελείς ή ανακρι­τές θεωρήσουν ότι υπάρχει εμπλοκή τέτοιων προσώπων σε οποιαδήποτε πιθανή παράνομη πράξη, θα πρέπει αμελλητί να διαβιβάσουν τις συναφείς δικογραφίες στη Βουλή, ώστε να υ­πάρξει, αν το αποφασίσει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, συγκρότηση επιτροπής προκα­ταρκτικής εξέτασης για τα πρόσωπα αυτά».

Για την πλευρά της Ν.Δ. η Εξεταστική Επι­τροπή κατέληξε ως μια ακόμα «μεγαλοπρεπή ήττα της κυβέρνησης». Σύμφωνα με το «γα­λάζιο» στρατόπεδο, ύστερα από 9 μήνες ερ­γασιών της Επιτροπής «καταλήξαμε στο συ­μπέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το οποίο δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για πολιτι­κά πρόσωπα, καθώς δεν προέκυψε καμία ε­μπλοκή τους στη δανειοδότηση κομμάτων και Μέσων Ενημέρωσης». Το «γαλάζιο» στρα­τόπεδο δείχνει εν όψει της συζήτησης του πορίσματος της Εξεταστικής στην Ολομέλεια πώς θα «κατέβει να παίξει μπάλα»: «Η σύστα­ση της Εξεταστικής Επιτροπής δεν ήταν μία αθώα υπόθεση, στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο εκ­φοβισμός των τραπεζιτών, για τον έλεγχο του πολιτειακού, πολιτικού και μιντιακού τοπίου της χώρας», τόνισε ο βουλευτής της Ν.Δ. και μέλος της Εξεταστικής Νότης Μηταράκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Μάλιστα έπειτα από όσα κατήγγειλε ο βου­λευτής των ΑΝΕΛΛ και αντιπρόεδρος της Ε­ξεταστικής Δημήτρης Καμμένος για προ­σθαφαιρέσεις αποσπασμάτων για το «Πρώτο Θέμα» στο πόρισμα της Επιτροπής, το «θερ­μόμετρο» της αντιπαράθεσης των πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση στη Βουλή την ερχό­μενη εβδομάδα (σχεδόν) δεδομένα θα χτυπή­σει «κόκκινο». Ο Δημήτρης Καμμένος σε συνέ­ντευξή του στο protothema.gr ανέφερε ότι ένα «αόρατο χέρι» παρενέβη και πρόσθεσε και αφαίρεσε κομμάτια άσχετα με το αντικείμενο της Επιτροπής. «Όσον αφορά το ζήτημα του ‘‘Πρώτου Θέματος’’, είχε δοθεί στο πόρισμα η παράγραφος και έτσι ήταν, γιατί οι τράπεζες μας έστειλαν όλα τα χαρτιά και είναι ενήμερα ό­λα τα δάνεια του ‘‘Πρώτου Θέματος’’ όλων των εταιριών και εξυπηρετούνται κανονικά», τόνι­σε ο βουλευτής των ΑΝΕΛΛ και συνέχισε λέ­γοντας πως «με έκπληξη και εγώ είδα ότι είχε αφαιρεθεί. Νομίζω όμως με μια διαβούλευ­ση που έχει συμβεί και έχω μιλήσει με τον κ. Μπαλωμενάκη και με την Επιτροπή, γιατί το παρατήρησα και εγώ, γιατί ξέρετε τα διάβαζα μέρα παρά μέρα, γιατί είχαμε κάποιες αλλαγές και προσθήκες, νομίζω ξαναμπήκε στο τελικό πόρισμα ότι τα δάνεια είναι και εξυπηρετού­μενα και ενήμερα από το ‘‘Πρώτο Θέμα’’ με κά­ποιες μικρές παρατηρήσεις».

topontiki.gr