Το νέο φορολογικό καθεστώς με το οποίο θα μας ξεζουμίζουν

Το νέο φορολογικό καθεστώς με το οποίο θα μας ξεζουμίζουν

ΑΝΤΡΙAΝΑ ΒΑΣΙΛA

Τι αλλάζει για μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους

Κερδίζει πόντους εντός του υπουργείου Οικονομικών το σχέδιο για πληρωμή του πρόσθετου φόρου εισοδήματος σε έξι μηνιαίες δόσεις. Το πλάνο βρίσκεται υπό επεξεργασία και προβλέπει ότι η καταβολή του φόρου εισοδήματος, που θα προκύψει με την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί σε μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα ξεκινούν από το τέλος Ιουλίου και θα φθάνουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Mέσω αυτής της ρύθμισης θα αυξηθεί η εισπραξιμότητα, καθώς οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ανταποκρίνονται στην καταβολή μικρότερων ποσών, από αυτά που προκύπτουν από τις τρεις διμηνιαίες δόσεις.
Την ίδια ώρα αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 8.636 έως και 27.000 ευρώ ή πάνω από 43.000 ευρώ, καθώς και για αυτοαπασχολούμενους με ετήσια καθαρά κέρδη άνω των 32.000 ευρώ αναμένεται να προκύψουν φέτος από τις αλλαγές στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που θα εφαρμοστούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδημάτων του 2016.

Σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν βάσει του νόμου 4387/2016, όσοι δηλώσουν ετήσια εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις πάνω από 8.636 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρους έως και 176 ευρώ, ενώ οι υψηλόμισθοι με ετήσιες αποδοχές άνω των 43.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο από 100 έως και 3.851 ευρώ.

Εξάλλου, για όσους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν πάνω από 32.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ αναμένεται να προκύψουν αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων από 350 μέχρι 8.851 ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, μειώσεις επιβαρύνσεων κατά 76 έως και 399 ευρώ τον χρόνο θα προκύψουν για μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσια εισοδήματα από 28.000 έως 43.000 ευρώ και κατά 200 έως 764 ευρώ για μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσια εισοδήματα μέχρι 32.000 ευρώ.

Οι αλλαγές
Αναλυτικά, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, οι αλλαγές που επέρχονται φέτος στο καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων των μισθωτών, των συνταξιούχων και των αυτοαπασχολουμένων είναι οι ακόλουθες:

1 Μισθωτοί – συνταξιούχοι: Το ισχύον μέχρι πέρυσι καθεστώς προέβλεπε συντελεστές φόρου 22% μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 25.000 ευρώ, 32% πάνω από τα 25.000 και μέχρι τα 42.000 ευρώ και 42% πάνω από τα 42.000 ευρώ. Προέβλεπε επίσης, για ποσά ετήσιου εισοδήματος μέχρι 21.000 ευρώ, έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ. Για ποσά εισοδήματος μεγαλύτερα των 21.000 ευρώ η έκπτωση των 2.100 ευρώ μειωνόταν κατά το 10% της εκάστοτε διαφοράς του εισοδήματος από το ποσό των 21.000 ευρώ.

Με τη νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος, που ισχύει φέτος, προβλέπονται συντελεστές φόρου:
 22% μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ.
29% στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 20.000 και μέχρι τα 30.000 ευρώ.
 37% στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ.
 45% στο πάνω από τα 40.000 ευρώ τμήμα του εισοδήματος.

Επιπλέον, προβλέπεται και πάλι έκπτωση φόρου, η οποία όμως είναι μειωμένη στα 1.900 ευρώ για όσους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα, στα 1.950 ευρώ για όσους έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο και στα 2.000 ευρώ για όσους έχουν δύο προστατευόμενα τέκνα και παραμένει στα 2.100 ευρώ μόνο για όσους έχουν τρία ή περισσότερα τέκνα. Η έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ παρέχεται ολόκληρη σε όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις μέχρι 20.000 ευρώ.

Για όσους δηλώνουν πάνω από 20.000 ευρώ η έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ παρέχεται μειωμένη κατά το 1% της διαφοράς μεταξύ του ποσού των 20.000 ευρώ και του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις. Π.χ. για έναν μισθωτό με ένα παιδί και εισόδημα 21.000 ευρώ, ισχύει έκπτωση φόρου 1.940 ευρώ (1.950 ευρώ μείον 10 ευρώ που είναι το 1% της διαφοράς μεταξύ 21.000 και 20.000 ευρώ).

2 Έμποροι, βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις: Μέχρι πέρυσι, για τους φορολογούμενους με εισοδήματα από ατομικές επιχειρήσεις – ελευθέρια επαγγέλματα προβλεπόταν επιβολή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ του ετήσιου καθαρού εισοδήματος και μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ. Για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, προβλεπόταν η επιβολή φόρου 26% μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ και 33% πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρώ.

Με τη νέα κλίμακα, η οποία ισχύει φέτος, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2016 ο συντελεστής φόρου μειώνεται από 26% σε 22% για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Για ποσά ετήσιου εισοδήματος πάνω από 20.000 ευρώ, το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 29%, το τμήμα του εισοδήματος από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 37%, το τμήμα του εισοδήματος από τα 40.001 έως τα 50.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 45% και το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 50.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 33% στο 45%.

3 Αλλαγές στον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης: Με την ισχύουσα μέχρι πέρυσι κλίμακα, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαλλόταν στο συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου με έναν συντελεστή που διαμορφωνόταν ως εξής:
 0% για ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ.
0,7% για ετήσια εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ.
 1,4% για ετήσια εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ.
 2% για ετήσια εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ.
 4% για ετήσια εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ.
 6% για ετήσια εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ.
 8% για ετήσια εισοδήματα από 500.001 ευρώ και άνω.

Με τη νέα κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που θα εφαρμοστεί φέτος, ισχύουν συντελεστές που θα επιβάλλονται κλιμακωτά ως εξής:
 0% στα πρώτα 12.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.
 2,2% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ.
 5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ.
 6,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ.
 7,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ.
 9% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ.
 10% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

topontiki.gr