Η αστυνομοκρατία και η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας

Η αστυνομοκρατία και η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας

  • |

Η «κουλτούρα του νέου καπιταλισμού»(Ρ. Σένετ) κομίζει στον εργασιακό βίο το τέλος της ισόβιας απασχόλησης και την εισαγωγή στην κοινωνική ζωή της «στρατιωτικής ρύθμισης» του Μπίσμαρκ. Σύμφωνα με αυτή, οι εργαζόμενοι θα πηγαίνουν από δουλειά σε δουλειά, αλλάζοντας συνεχώς επαγγέλματα, οι μετανάστες θα πηγαίνουν από τόπο σε τόπο (όπου υπάρχει δουλειά), χωρίς να έχουν θεσμικές οργανώσεις(ή θα έχουν πλήρως ελεγχόμενες και απαξιωμένες), ενώ από τις κοινότητές τους θα λείπει η αλληλεγγύη και η εμπιστοσύνη.

Γιώργος X. Παπασωτηρίου

Έτσι δεν θα έχουν καμία ενιαία αίσθηση ταυτότητας και δυνατότητα βιοαφήγησης, κανένα Πρόσωπο, κανένα εαυτό, θα είναι μόνο απλά εξαρτήματα της μηχανής, απλά στρατιωτάκια. Αυτό το χαξλεϊκό πολιτισμικό και ανθρωπολογικό μοντέλο θέλουν να επιβάλλουν και στην Ελλάδα μέσω της τάξης και της ασφάλειας, μέσω του φόβου και της αστυνομοκρατίας, της αποχαύνωσης μέσω της μιντιοκρατίας. Κι αυτό σε μία χώρα με εντελώς αντίρροπα πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Αν επιτύχουν, τότε το πρότυπο θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλες κοινωνίες με υψηλό δείκτη θερμής ιδιοσυγκρασίας. Ήδη το μοντέλο έχει επιβληθεί στο βορρά με αφορμή και πρόσχημα την τρομοκρατία. Εδώ ο μεγάλος Άλλος είναι οι πρόσφυγες! Η απευθείας τηλεοπτική προβολή των επιχειρήσεων εκκένωσης των καταλήψεων υποδεικνύει τον… εχθρό, εκπαιδεύει στην Αδιαφορία και στην πειθαρχία, στην καθαριότητα και την τάξη. Για τον φόβο των “μολύνσεων” μίλησε ο αυτόπτης. Ιδού λοιπόν οι ξενιστές, οι φορείς των μολυσματικών ιών, οι πρόσφυγες. Στην πραγματικότητα ο υπαρκτός πραγματικός φόβος τους είναι η μόλυνση του πληθυσμού με τους φοβερούς ιούς που λέγονται Αγάπη, Αλληλεγγύη, Ανθρωπιά!

http://artinews.gr