euDorA·25: Το μανιφέστο του κινήματος Βαρουφάκη

euDorA·25: Το μανιφέστο του κινήματος Βαρουφάκη

  • |

Το κίνημα του Γιάνη Βαρουφάκη, η ίδρυση του οποίου αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα στο προσεχές διάστημα, έδωσε στη δημοσιότητα το προκαταρκτικό της μανιφέστο. 

 «Μία απλή, ριζοσπαστική ιδέα είναι η δύναμη που κινεί το euDorA·25: Εκδημοκρατισμός στην Ευρώπη» σημειώνεται στο μανιφέστο. Έχει τον τίτλο (The European Union will be Democratised or Abolished – Horizon: 2025 – Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκδημοκρατισθεί ή θα καταργηθεί – Ορίζοντας το 2025)

Το κίνημα αναφέρει ότι η προσπάθεια από – πολιτικοποίησης των χρημάτων και της πολιτικής, σκοτώνει τη δημοκρατία στην Ευρώπη και ότι πλέον μια κοινή γραφειοκρατία αλλά και το ευρώ χωρίζει τους ευρωπαϊκούς λαούς που ήταν κάποτε ενωμένοι κάτω από διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς.  

«Μία συνομοσπονδία οικονομικά αφελών αξιωματούχων και οικονομικά ανίκανων “εμπειρογνωμόνων” βάζει την Ευρώπη σε ανυποληψία και έχει προκαλέσει μία επικίνδυνη αντί-ευρωπαϊκή» προστίθεται στο κείμενο, σύμφωνα με το in.gr. 

Οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα

Το euDorA·25 θέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις που χρειάζονται. Βραχυπρόσθεσμα, σε διάστημα μόλις μιας εβδομάδας ζητά την πλήρη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων με τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ, του Eurogroup και του Ecofin να μεταδίδονται live. Επίσης τονίζει ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΕΚΤ θα πρέπει να δημοσιεύονται εντός μερικών εβδομάδων. Τέλος όλα τα έγγραφα σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις για την TTIP (Διατλαντική Συμφωνία Συνεργασίας Εμπορίου και Επενδύσεων) να αναρτώνται στο Διαδίκτυο.

Βραχυπρόθεσμα, σε διάστημα 12 μηνών, euDorA·25 ζητά την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, με τη χρήση υπαρχόντων θεσμικών οργάνων, στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών της ΕΕ. Σημειώνει ότι οι τέσσερις σφαίρες στις οποίες εκτυλίσσεται η κρίση: Δημόσιο χρέος, τράπεζες, ανεπάρκεια επενδύσεων και αυξανόμενη φτώχια, έχουν αφεθεί στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων που όμως δεν έχουν την εξουσία να ενεργήσουν πάνω τους. Το κίνημα θα παρουσιάσει αναλυτικές προτάσεις για τον εξευρωπαϊσμό των σφαιρών αυτών και την επιστροφή της εξουσίας στα εθνικά, περιφερειακά, δημοτικά συμβούλια και τις κοινότητες.

Μεσοπρόθεσμα, εντός δύο ετών, θα πρέπει να δημιουργηθεί η Συνταγματική Συνέλευση, δηλαδή η συνέλευση των αντιπροσώπων των ευρωπαίων πολιτών που θα είναι εκλεγμένοι. Η Συνταγματική Συνέλευση θα έχει την εξουσία να αποφασίσει για ένα δημοκρατικό Σύνταγμα που θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές συνθήκες. «Οι λαοί της Ευρώπης έχουν δικαίωμα και καθήκον να ασχοληθούν με το μέλλον της Ευρώπης» σημειώνει το euDorA·25. Μακροπρόθεσμα, έως το 2015, ο στόχος είναι να έχουν θεσπιστεί οι αποφάσεις της Συνταγματικής Συνέλευσης.

Οι αρχές του κινήματος

  • Κανένα ευρωπαϊκό έθνος δεν μπορεί να είναι ελεύθερο, εφόσον παραβιάζεται η δημοκρατία ενός άλλου.

  • Κανένα ευρωπαϊκό έθνος δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς, εάν σε ένα άλλο αρνούνται την αξιοπρέπεια.

  • Κανένα ευρωπαϊκό έθνος δεν μπορεί να ελπίζει σε ευημερία εάν ένα άλλο ωθείται προς την μόνιμη αφερεγγυότητα και την οικονομική ύφεση.

  • Η ευημερία απαιτεί ανάπτυξη που να συνάδει με την ανθρώπινη ανάπτυξη και την οικολογική ισορροπία.

Οι στόχοι του κινήματος

  • Ο εκδημοκρατισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Ο τερματισμός της μετατροπής όλων των σχέσεων σε σχέσεις εξουσίας.

  • Η υποβολή της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών στην βούληση ενός κυρίαρχου ευρωπαϊκού λαού και

  • η εκ νέου πολιτικοποίηση των κανόνων που διέπουν την ενιαία αγορά.

tvxs.gr/

Τα σχόλια είναι κλειστά.