ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΦΙΕΔΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΦΙΕΔΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

  • |

 

Η οικοδόμηση του λεγόμενου επιτελικού κράτους γίνεται πάνω στην ιδιωτικοποίηση δημοσίων υπηρεσιών που δεν ασκούν δημόσια εξουσία και αποτελούν «βαρίδια» για την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, όπως είναι, για παράδειγμα, οι κοινωνικές και υποστηρικτικές του –για τη λειτουργία του δημοσίου- υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή το κράτος ενισχύει τον σκληρό του πυρήνα, δηλαδή τη δικαστική εξουσία, καθώς και τους κατασταλτικούς και εποπτικούς του μηχανισμούς.

Μετατρέπεται σε ένα κράτος πλήρους ασυδοσίας για ισχυρούς και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ασφυκτικού ελέγχου για τους αδυνάτους και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ, «πύλη» εποπτείας για την τρόικα, τους θεσμούς, τους δανειστές και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έτσι, στα μνημονιακά χρόνια, με το άρθρο 168, του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», που επικαιροποιήθηκε με τον ν.4622/2019, άρθρο 39, εισάγονται στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μηχανισμοί ελέγχου που παρακάμπτουν την υπηρεσιακή ιεραρχία, τις ευθύνες και υποχρεώσεις των υπαλλήλων που προβλέπονται από τον Κώδικα, καθώς και το πειθαρχικό δίκαιο. Δημιουργούνται υπηρεσίες νόμιμης παρακολούθησης και χαφιεδισμού που διαρρηγνύουν και υποσκάπτουν τη συνοχή των υπηρεσιών και καλλιεργούν κλίμα αμφισβήτησης και καχυποψίας μεταξύ των εργαζομένων, με στόχο την καθ’ υπόταξη τους από την εξουσία και την «αποξήρανση» κάθε δημοκρατικής παρέμβασης στη λειτουργία του κράτους από το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων και τους κοινωνικούς και λαϊκούς φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό, πληθαίνουν οι παρεμβάσεις διάφορων μηχανισμών, από τους θεσμούς των δανειστών, της κυβέρνησης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να ενσωματωθούν στους Οργανισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) των ΟΤΑ και να συσταθούν «Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου» στα οργανογράμματα τους. Τελευταίο επεισόδιο έχουμε στο Δήμο Αμαρουσίου.

Το πρότυπο λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας επεκτείνεται και στους ΟΤΑ. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ καλεί όλα τα Σωματεία του κλάδου και την ΠΟΕ–ΟΤΑ να αντισταθούν και να μην επιτρέψουν τη σύσταση υπηρεσιών παρακολούθησης και χαφιεδισμού μεταξύ των εργαζομένων. Ο καλύτερος τρόπος πάταξης της διαφθοράς, αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες είναι η διαφάνεια στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και η αποκοπή του «ομφάλιου λώρου» της που τη συνδέει με την εκτελεστική εξουσία, η αξιοκρατία στη στελέχωση της υπηρεσιακής ιεραρχίας, μέσα από τη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, η κατάργηση της πολυνομίας και η απλοποίηση της νομοθεσίας, ώστε να μην δυναστεύεται ο πολίτης από τον κάθε γραφειοκράτη.

Ιούνιος 2020                                                                                                  Από το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ