Παραδίδεις τα κλειδιά του σπιτιού σου στην Eurobank και ξεχρεώνεις!

Παραδίδεις τα κλειδιά του σπιτιού σου στην Eurobank και ξεχρεώνεις!

Η Eurobank θέτει σε εφαρμογή το πρόγραμμα Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου
 
Μακιαβελικό σχέδιο. Χάνεις εθελοντικά το σπίτι σου για να μην στο εκπλειστηριάσουν κοψοχρονιά.

Τη λύση της “παράδοσης των κλειδιών” για ακίνητα – σπίτια ή επαγγελματική στέγη –  που είναι υποθηκευμένα και πρόκειται να βγουν σε πλειστηριασμό, προτείνει η Eurobank στους δανειολήπτες που βρέθηκαν σε αδιέξοδο πληρωμής.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε να ενεργοποιήσει την “Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου“, μέτρο που ισχύει στις ΗΠΑ και εφαρμόστηκε στην Κύπρο, ώστε οι δανειολήπτες να απαλλαγούν από το σύνολο ή μέρος της οφειλής τους ανάλογα με την εμπορική αξία που έχει το ακίνητο τους ενόψει της έναρξης των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών την ερχόμενη εβδομάδα.

Οπως έγινε γνωστό η Τράπεζα εγκαινιάζει την, συναινετικού χαρακτήρα, λύση οριστικής διευθέτησης σε οφειλέτες με εξασφαλισμένα δάνεια Στεγαστικής και ΕπαγγελματικήςΠίστης, που φέρει τον διακριτό τίτλο “Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου” ή “Deed in Lieu” όπως αναφέρεται στη διεθνή πρακτική.

Το Deed in Lieu,  αφορά στη συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και Τράπεζας για:

-Τη μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας του ενυπόθηκου ακινήτου από τον οφειλέτη προς την Τράπεζα, προς εξόφληση του δανείου κατά το ποσό της εμπορικήςτουαξίας και

-Την υπό προϋποθέσεις μερική ή ολικήεξόφληση του δανείου που είχε λάβει ο οφειλέτης για το εν λόγω ακίνητο.

H λύση απευθύνεται αποκλειστικά σε οφειλέτες, με ενυπόθηκα στεγαστικά και επαγγελματικάδάνεια , σε ευρώ, στα οποία έχει επιδοθεί διαταγή πληρωμής και προϋποθέτει την έγκριση αρμόδιου εγκριτικού κλιμακίου.

Η αξιολόγηση σχετικών αιτημάτων, διενεργείται στο πλαίσιο συγκεκριμένου πλαισίου πιστωτικής πολιτικής και εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων που έχουν τεθεί για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην τράπεζα.

iskra.gr