Θεωρητικές καινοτομίες της «Αριστεράς»

Θεωρητικές καινοτομίες της «Αριστεράς»

α) Η Ελλάδα είναι «αποικία χρέους» (της Γερμανίας),

β) Η Ελλάδα είναι «ιμπεριαλιστική» απέναντι στα “Σκόπια”.

Άρα: Η Ελλάδα είναι παράλληλα και ταυτόχρονα και «ιμπεριαλιστικό» κράτος και «αποικία».

Ήτοι: και με τον Αστυφύλαξ και με το Χωροφύλαξ …

Αθάνατε Έλληνα Μικροαστέ ποτέ σου δεν θα μάθεις Λενινισμό !!!

Λ.Κ